Strona główna Konferencja LSOS 2019 Zgłoś swoją ofertę współpracy! Sesja Specjalna – Kariera

Sesja Specjalna – Kariera

kategoria kariera

Propozycja dla firm, instytucji, grup projektowych, które mają potrzebę jednorazowego lub systematycznego zatrudniania pracowników i chcą przedstawić swój profil pracodawcy i ofertę pracy, staży, praktyk i innych form/ścieżek kariery.

Prezentacja i towarzysząca jej promocja jest okazją dotarcia z informacją zarówno do nowych talentów, jak również do pracowników z doświadczeniem, w tym do ekspertów i managerów z sektora life science.

Zainteresowanych zapraszamy do skorzystania z pakietu dla Wystawcy, w celu umożliwienia pełnej prezentacji oferty firmy i bezpośredniego kontaktu z uczestnikami.

Do prezentacji na podium, w sesji Kariera podczas #LSOS19, zostaną zakwalifikowane prezentacje spełniające kryteria:

  • zgodność z tematem #LSOS19 – technologie i produkty „dla zdrowia i jakości życia”
  • zgodność z celem LSOS – oferta współpracy, zaangażowanie środowisk, pozyskanie partnerów, pracowników, stażystów.

Abstrakty zakwalifikowane do prezentacji na #LSOS19 są publikowane na stronie w kategorii Kariera. Aby zwiększyć zasięg przekazu, wszystkie abstrakty są promowane przed wydarzeniem.

Wydłużamy termin nadsyłania propozycji do 9 listopada 2019!

Prosimy o przesyłanie abstraktów w języku polskim i angielskim. Teksty są publikowane w obydwu językach.

Autorzy wybranych ofert proszeni są o przesłanie prezentacji w formacie *.ppt lub *.pptx.

CareerMind - Planowanie kariery dla profesjonalistów

Lider Sesji:
Karolina Jarosińska

Karolina jest założycielką firmy ExecMind, która świadczy usługi rekrutacyjne dla organizacji w sektorze Life Science i technologii medycznych. Karolina posiada ponad 15 lat doświadczeń związanych z rekrutacją, w tym na stanowiska zarządcze w Polsce i Europie. W 2015 r. powołała do życia firmę ExecMind, której zadaniem jest wspieranie rozwoju spółek biotechnologicznych poprzez rekrutację kluczowych osób w zespołach naukowych i zarządczych. ExecMind przyciąga doświadczone talenty naukowe z całego świata i łączy je z możliwościami dalszego rozwoju zawodowego w przemyśle.