Strona główna Konferencja LSOS 2019 Zgłoś swoją ofertę współpracy! Sesja Specjalna – Business Development

Sesja Specjalna – Business Development

Sesja ta dedykowana jest prezentacji profesjonalnych usług i produktów służących wsparciu rozwoju projektów i firm z sektora life science. W szczególności sesja Business Development ma na celu:

  • ułatwić poznanie oferty profesjonalnych usług doradczych kierowanych do sektora biznesu i nauki
  • przedstawić potrzeby, możliwości i opcje wsparcia innowacyjnych przedsięwzięć na każdym etapie rozwoju

ZGŁOŚ ABSTRAKT SWOJEJ PREZENTACJI

Zapraszamy firmy i agencje rozwoju gospodarczego do zaprezentowania swojej profesjonalnej oferty skierowanej do przedsiębiorców, naukowców, projektodawców, pomysłodawców i innych  innowatorów.

Do prezentacji na podium, w sesji Business Development podczas #LSOS19, zostaną zakwalifikowane prezentacje spełniające kryteria:

  • zgodności z tematem LSOS: współpraca dotycząca wsparcia rozwoju przedsięwzięć z obszaru „zdrowie i jakość życia”
  • zakresu współpracy: oferta dotyczy profesjonalnych usług związanych z komercjalizacją nauki i rozwojem  biznesu
  • oferowanych korzyści: oferta dotyczy konkretnych usług profesjonalnych i wynikających z nich korzyści.

Abstrakty zakwalifikowane do prezentacji na #LSOS19 są publikowane na stronie http://lifescienceopenspace.pl/ w kategorii Business Development. Aby zwiększyć zasięg przekazu, wszystkie abstrakty są promowane przed wydarzeniem.

Zgłoszenia przyjmujemy do 25-tego października 2019 roku. Ilość prezentacji jest ograniczona.

Prosimy o przesyłanie abstraktów w języku polskim i angielskim. Teksty są publikowane w obydwu językach.

Autorzy wybranych ofert proszeni są o przesłanie prezentacji w formacie *.ppt lub *.pptx.

ZGŁOŚ ABSTRAKT SWOJEJ PREZENTACJI