Opracowanie biotechnologicznego systemu dla rodnikowych enzymów katalizujących addycję fumaranu

Projekt badawczy dotyczy badań biochemii i mechanizmu reakcji nowej klasy enzymów, które katalizują rodnikową addycję fumaranu do szeregu niereaktywnych węglowodorów. Enzymy dodające fumaran (FAE – fumarate adding enzymes) należą do podklasy glicynowych enzymów rodnikowych. Enzymy te wykazują się wysoką wrażliwością na inaktywację przez tlen molekularny i do swojej aktywacji wymagają specjalnego enzymu aktywującego. Projekt badawczy … Czytaj dalej Opracowanie biotechnologicznego systemu dla rodnikowych enzymów katalizujących addycję fumaranu