Czołowe wynalazki na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie – „Inkubator Innowacyjności 2.0”

„Inkubator Innowacyjności 2.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4). Całkowita wartość Programu wynosi 1 210 000 zł. Celem „Inkubatora Innowacyjności 2.0” jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych … Czytaj dalej Czołowe wynalazki na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie – „Inkubator Innowacyjności 2.0”