Mercator Medical

„Inkubator Innowacyjności 2.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4). Całkowita wartość Programu wynosi 1 210 000 zł. Celem „Inkubatora Innowacyjności 2.0” jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych pracowników i zespołów badawczych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, w szczególności w zakresie ich komercjalizacji. Realizacja Programu przyczynia się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. Więcej informacji na stronie: Inkubator2.urk.edu.pl

Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby, które chcą podjąć się komercjalizacji wyników badań naukowych, będących efektem Programu „Inkubator Innowacyjności 2.0” realizowanego na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Więcej informacji na stronie: Inkubator2.urk.edu.pl

Kontakt:
Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Al. Mickiewicza 21, 31 – 120 Kraków
www.ctt.ur.krakow.pl
T: 12 662 41 94
E: ctt@ur.krakow.pl
W: https: //www.facebook.com/CTTURKrakow/

Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o.
Al. Mickiewicza 21/2, 31 – 120 Kraków
www.innowacje-ur.pl
T: 12 662 44 49
E: wojciech.przywala@innowacje-ur.pl
W: https://www.facebook.com/centruminnowacjiurkrakow/

Prezenter:
Wojciech Przywała
Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego

PODZIEL SIĘ