Podaż cytostatyków automatycznymi pompami infuzyjnymi w systemie zamkniętym

Codzienna praca z lekami cytotoksycznymi, stwarza ryzyko dla personelu medycznego. Badania wskazują że personel obsługujący terapie onkologiczne narażony jest nakontakt z lekami które mogą powodować nieodwracalne zmiany w organizmie.Należy również zauważyć że prowadzenie terapii onkologicznej metodą grawitacyjną może nie zapewnić wystarczającej precyzji i bezpieczeństwa dla pacjenta.Wzrasta ryzyko nieskuteczności co oznacza brak wymiernego efektu poprawy zdrowia … Czytaj dalej Podaż cytostatyków automatycznymi pompami infuzyjnymi w systemie zamkniętym