Spektroskopia ramanowska

Codzienna praca z lekami cytotoksycznymi, stwarza ryzyko dla personelu medycznego.

Badania wskazują że personel obsługujący terapie onkologiczne narażony jest nakontakt z lekami które mogą powodować nieodwracalne zmiany w organizmie.
Należy również zauważyć że prowadzenie terapii onkologicznej metodą grawitacyjną może nie zapewnić wystarczającej precyzji i bezpieczeństwa dla pacjenta.
Wzrasta ryzyko nieskuteczności co oznacza brak wymiernego efektu poprawy zdrowia pacjenta.

Praca w systemie zamkniętym minimalizuje ryzyko kontaktu personelu z lekiem cytotoksycznym.
Linia główna pozwala na przepłukiwanie drenu po podaniu kolejnych leków, zapobiegając ich mieszaniu i potencjalnym interakcjom.
Pielęgniarka, w przypadku systemu wielodrożnego wypełnia główną linię płynem obojętnym, a linie z lekiem cytotoksycznym (jedną lub więcej) podłącza bezigłowo do uprzednio wypełnionej płynem linii głównej.
Dzięki wysokiej dokładności, pompy infuzyjne B.Braun zapewniają pacjentowi precyzyjną podaż leku i umożliwiają doskonałą kontrolę infuzji.

woman

Prezenter:
Tamara Górecka-Werońska
Kierownik Regionalny Firma Aesculap Chifa sp z o.o.
Koncern B.Braun

Specjalista od Automatycznych Systemów Infuzyjnych, w branży od 25 lat.

PODZIEL SIĘ