Ramy prawne zapewnienia ciągłości terapii lekami innowacyjnymi, w szczególności biologicznymi i niebiologicznymi lekami złożonymi

Każdy szpital jest zobowiązany do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej. Oznacza to, że decyzje terapeutyczne powinny być podejmowane w oparciu o stan kliniczny konkretnego pacjenta i najnowsze dane naukowe na temat terapii w stosowanej w takim stanie klinicznym. Mimo to, w praktyce wielu szpitali obowiązek ten nie jest realizowany ze względu … Czytaj dalej Ramy prawne zapewnienia ciągłości terapii lekami innowacyjnymi, w szczególności biologicznymi i niebiologicznymi lekami złożonymi