Innowacyjny szpital

Strona główna Innowacyjny szpital

NanoAddVenture – czyli jak minimalizować ryzyko zakażeń szpitalnych

NanoAddVenture – czyli jak minimalizować ryzyko zakażeń szpitalnych

W sesji Open Innovation: Proponowany Projekt dotyczy antybakteryjnych pokryć NanoAdd, których zadaniem jest zminimalizowanie ryzyka infekcji szpitalnych. Z danych Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób w samej tylko Europie rocznie odnotowuje się ponad 4 mln zakażeń odszpitalnych. Wynikiem tych zakażeń jest przedłużenie czasu hospitalizacji oraz zwiększenie kosztów leczenia, a w skrajnych przypadkach śmierć pacjenta. Istotą projektu jest, chroniona PCT, metoda tworzenia cienkiej warstwy z nanocząstek złota na szerokim spektrum różnych powierzchni. Końcowy produkt zmodyfikowany pokryciem NanoAdd zyskuje właściwości antybakteryjne, będąc przy tym nie toksyczny względem komórek ludzkich. Ponadto nasze badania dowiodły, że bakterie giną w kontakcie ze zmodyfikowaną powierzchnią, a nie na skutek uwalniania z pokrycia jakichkolwiek substancji toksycznych. Dzięki temu zmniejszone jest ryzyko rozwoju lekooporności. Dzięki tym zaletom przewiduje się ogromny potencjał pokryć NanoAdd na światowym rynku zastosowań biomedycznych (np. pokrywanie powierzchni urządzeń medycznych t.j. implanty, stenty, cewniki), ale także w przemyśle opakowanionym, farmaceutycznym, czy kosmetycznym. Przewidywany okres wprowadzenia NanoAdd na rynek to 3-5 lat. Korzyści dla potencjalnego licencjobiorcy pośrednio wynikają z faktu, że jego docelowy klient –szpital -ponosi obecnie olbrzymie koszty związane z infekcjami po zabiegowymi. Przykładowo dodatkowy koszt wynikający z pojedynczego przypadku zakażenia w USA wynosi od 34,000 do 56,000 USD. Gwarancja obniżenia ryzyka wystąpienia infekcji, będzie czynnikiem decydującym o cenie produktu z pokryciem NanoAdd.

Z uwagi na to, że dla rozwiązania będącego przedmiotem niniejszego Projektu dostępnych jest wiele rynków zbytu, jego komercjalizacja przewidziana jest na zasadach licencjonowania metody, na potrzeby produkcji własnej, konkretnych firm (licencjobiorców). Ze względu na to, iż najlepiej potencjał nowego rozwiązania może być wykorzystany w branży biomedycznej, obecnie poszukujemy firm produkujących urządzenia medyczne, które były by zainteresowane wdrożeniem naszego rozwiązania do swoich produktów. Chęć współpracy przy pracach wdrożeniowych deklarują zarówno twórcy rozwiązania jak i dyrekcja IChF. Dysponujemy niezbędnym know-how i infrastrukturą badawczą, dzięki czemu możliwe będzie kompleksowe przeprowadzenie wymaganych badań i analiz dla przyszłego licencjobiorcy, w celu ułatwienia mu jak najszybszego wejścia na rynek z gotowym produktem.

Poznaj prezenterkę:

Katarzyna Wybrańska jest zatrudniona w Instytucie Chemii Fizycznej PAN na stanowisku Adiunkta. Tytuł Doktora Nauk Chemicznych uzyskała na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 2010 roku. Aktualnie zajmuje się rozwojem własnego wynalazku i poszukuje najlepszych ścieżek do jego komercjalizacji. Technologia, którą opracowała dotyczy tworzenia antybakteryjnych pokryć, które są nietoksyczne dla komórek ludzkich, dzięki czemu mogą znaleźć zastosowanie głównie na rynku medycznym, biomedycznych, farmaceutycznym, kosmetycznym, czy opakowaniowym.

E: k.z.wybranska<at> gmail.com

System Informatyczny Redukcji Szpitalnych Zakażeń „SIRS-Z”

System Informatyczny Redukcji Szpitalnych Zakażeń SIRS-Z

Celem projektu jest dostarczenie aplikacji o nazwie System Informatyczny Redukcji Szpitalnych Zakażeń „SIRS-Z” działającej w oparciu o analizę sieci społecznościowych ułatwiającej pracownikom służby zdrowia, w szczególności zespołom epidemiologicznym:

 • identyfikację źródeł zakażeń szpitalnych
 • wyznaczanie najbardziej prawdopodobnych ścieżek zakażeń szpitalnych
 • klasyfikacja jednostek (pacjentów, członków personelu, sal szpitalnych) do różnych grup ryzyka co ma doprowadzić do zmniejszenia liczby zakażanych pacjentów.

W ramach projektu zostanie przeprowadzony pilotaż proponowanego rozwiązania w minimum pięciu polskich jednostkach szpitalnych.
Projekt SIRS-Z jest realizowany przez konsorcjum naukowe w skład którego wchodzą Uniwersytet Jagielloński, CIOP – Państwowy Instytut Badawczy, Stowarzyszenie „Spons Iuventa”.
Zasięg terytorialny projektu to obszar Polski ( aplikacja jest dedykowana polskim jednostką służby zdrowia).
Jego czas realizacji to maj 2015 – listopad 2017.

Poszukujemy partnerów do współpracy w ramach fazy pilotażowej naszego projektu. Faza ta dotyczy wdrożenia powstałej aplikacji w zainteresowanych placówkach szpitalnych.
Wdrożenie polega na zainstalowaniu aplikacji na komputerze partnera i jej konfiguracji tj. wprowadzenie do systemu topologii szpitala (lub jej wybranego oddziału).
W następnym etapie po zaimportowaniu ze szpitalnego systemu informatycznego danych dot. rejestrów z przyjęć pacjentów lub ich ręcznym wprowadzeniu zespół epidemiologiczny przeprowadza za pośrednictwem aplikacji analizy mające na celu identyfikację źródeł zakażeń oraz ich najbardziej prawdopodobnych ścieżek. Wyniki skuteczności działania aplikacji zespół epidemiologiczny przekazuje w dogodnym dla siebie zakresie w postaci raportu twórcy aplikacji.
Czas trwania współpracy w trakcie wdrożenia to około 6 miesięcy.

Korzyści wynikające ze współpracy:

 • Po zakończeniu fazy pilotażowej szpital otrzymuje prawo do bezpłatnego korzystania z aplikacji.
 • Pomoc techniczna i merytoryczna przez cały okres trwania wdrożenia ze strony twórców aplikacji.
 • Szpital otrzymuje dodatkowe narzędzie epidemiologiczne, które działa na jego obszarze i nie przesyła żadnych danych na zewnątrz.
 • Możliwość szybszego reagowanie na zaistniałe przypadki infekcji poprzez dostęp do danych w czasie rzeczywistym.
 • Możliwość opracowania publikacji naukowych w oparciu o otrzymane wyniki.
 • Niewielkie korzyści finansowe dla personelu biorącego udział we wdrożeniu.

Ponadto zmniejszenie liczby przypadków zakażeń da partnerowi takie korzyści jak:

 • Podniesienie renomy szpitala
 • Podwyższenie zaufania pacjentów szpitala
 • Zmniejszenie kosztów ponoszonych przez NFZ na skutek leczenia zakażonych pacjentów i wypłaty odszkodowań
 • Spełnienie polskich i europejskich norm prawnych w zakresie profilaktyki i kontroli zakażeń szpitalnych

Poznaj prezentera:

Damian Marchewka

System Informatyczny Redukcji Szpitalnych Zakażeń SIRS-Z

Symulator echokardiografii przezprzełykowej

Symulator echokardiografii przezprzełykowej

Symulator echokardiografii przezprzełykowej przeznaczony jest do prowadzenia szkoleń / warsztatów zarówno dla lekarzy specjalistów, lekarzy w trakcie specjalizacji, jak również dla studentów medycyny, którzy nieinwazyjnie będą mogli szlifować swoje umiejętności diagnostyczne w przedmiotowym zakresie – potrzeba współpracy z uczelniami medycznymi, szpitalami, firmami szkoleniowymi, a także z firmami farmaceutycznymi w przedmiocie organizacji wspólnych szkoleń / warsztatów dla lekarzy / studentów lub doposażenia własnych zasobów sprzętowych w nowe symulatory. Ważnym elementem tego punktu jest konieczność promocji zagranicznej urządzenia – potrzeba znalezienia kontrahentów / partnerów w zakresie dystrybucji i sprzedaży symulatorów w różnych krajach świata. Tego typu urządzenia mogą znaleźć swoje 100% finansowanie w zakończonym konkursie w dział. 3.1 PO WER realizowanym przez Ministerstwo Zdrowia, który dedykowany był tworzeniu / rozwoju w uczelniach medycznych centrów symulacji – potrzeba współpracy z centrami symulacji w przedmiocie wykorzystania symulatorów na zasadzie sprzedaży / dzierżawy. Główną zaletą symulatora MedSimTech jest mobilność i prostota urządzenia oraz unikalne oprogramowanie bazujące na obrazach CT (tomografia komputerowa). Posiadamy bibliotekę kilku przypadków chorobowych, która ma być stale rozwijana – potrzeba współpracy ze szpitalami w zakresie udostępnienia obrazów CT serca. Perspektywa rozwoju symulacji medycznej na obszar przezklatkowy serca, a także kolejnych organów typu nerki, wątroba – potrzeba współpracy przy rozwoju badawczym i wdrożeniowym kolejnych wersji symulatorów z serii Medical Simulation Technologies.

Więcej na temat firmy: http://www.mstech.eu/

 • Medical Simulation Technologies,
 • ul. Czarnowiejska 50b, 30-054 Kraków
 • E: office@mstech.eu

Poznaj autora:

Adam Piórkowski

Symulator echokardiografii przezprzełykowej

Centrum Badawczo-Rozwojowe w Szpitalu Geriatrycznym

Centrum Badawczo-Rozwojowe w Szpitalu Geriatrycznym

Grupa projektów dotyczy identyfikacji innowacyjnych produktów oraz usług dla osób starszych – innowacyjne procedury diagnostyczne i telediagnostyczne, sprzęt ortopedyczny wspomagający aktywność osób starszych, udogodnienia funkcjonalne i infrastrukturalne dla seniorów w placówkach medycznych. Projekty są w zaawansowanej fazie realizacji a ich implementacja obejmie swoim zasięgiem rynek europejski. Projekty są inicjowane przez zespół specjalistów jedynego w Polsce monoprofilowego Szpitala Geriatrycznego, który bardzo wnikliwie zna potrzeby medyczne i opiekuńcze osób starszych oraz ich ograniczenia funkcjonalne i poznawcze. W skład zespołu wchodzą lekarze specjaliści geriatrzy, psychologowie, fizjoterapeuci, inżynierowie biomedyczni, architekci, graficy-plastycy. Know-how w zakresie sprawowania opieki, leczenia i rehabilitacji osób starszych (we wczesnej i zaawansowanej starości) pozwalają naszemu zespołowi definiować rozwiązania wpływające na poprawę komfortu życia osób w wieku senioralnym. Poszczególne projekty są objęte umowami o poufności między podmiotami zaangażowanymi w ich realizację, dlatego też detale nie mogą zostać podane do publicznej wiadomości.

Poszukujemy do współpracy producentów sprzętu ortopedycznego / medycznego, którzy byliby zainteresowani wytwarzaniem wyrobów w oparciu o know-how naszego zespołu (głównie: inteligenta kula ortopedyczna wspomagająca aktywność ruchową osób starszych) oraz jednostek zainteresowanych wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań projakościowych dla seniorów w ich działalności medycznej oraz opiekuńczej (panel testów diagnostycznych związanych z profilaktyką starzenia, wytyczne dot. aranżacji przestrzeni medycznej przyjaznej dla seniorów).


Poznaj prezentera:

Anna Brzęska – Mikoda

Centrum Badawczo-Rozwojowe w Szpitalu Geriatrycznym

Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego w spółce EMC Silesia sp. z o.o. prowadzącej Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach, Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach, ukończyła program MBA w Ochronie Zdrowia na Uczelni Łazarskiego, autor i menedżer wielu projektów, w tym współfinansowanych ze środków unijnych oraz samorządowych. Współpracownik Fundacji Pamięć i Pomoc im. Dr. Edmunda Gryglewicza w Katowicach.

Prodrobot – robot rehabilitacyjny

Prodrobot - robot rehabilitacyjny

Prodromus Sp. z o.o. jest certyfikowanym twórcą i producentem robota rehabilitacyjnego Prodrobot zautomatyzowany trenażer chodu. Robot od 2015 roku jest obecny na rynku komercyjnym w Polsce, a poprzez liczne działania promocyjne staje się coraz szerzej znany w Europie i na świecie. Historia spółki i samego urządzenia wielokrotnie gościła w krajowych mediach, przez co sam Prodrobot, jak i jego twórcy są znani w środowisku zarówno rehabilitacyjnym, jak i startup’owym.

Promocja firmy, urządzenia oraz możliwość pozyskania cennych kontaktów zarówno sprzedażowych, jak i w zakresie współpracy badawczej i technicznej.

Na bazie obecnego rozwiązania powstanie konstrukcja dla dorosłych. Chętnie nawiążemy kontakty z potencjalnymi klientami bezpośrednimi w kraju i za granicą. W przypadku kontaktu bezpośredniego proponujemy potencjalną współpracę na etapie wdrożenia produktu na rynek (np. testy w szpitalu), a następnie dla partnerów bezpośrednich, atrakcyjny rabat od oficjalnej ceny rynkowej. Jeśli w evencie uczestniczą potencjalni dostawcy lub podwykonawcy w zakresie technicznym, chętnie zapoznamy się z ich ofertą.


Poznaj prezentera:

Bartłomiej Wielogórski

Prodrobot - robot rehabilitacyjny

Żeby wybudować robota medycznego, trzeba całej masy papierów – tym zajmował się od początku i tak już zostało.
W Prodromus Sp. z o.o. odpowiada za zarządzanie, system jakości, serwis, relacje biznesowe i wszystko, co w jakiś sposób wiąże się z dokumentami.
Prywatnie miłośnik wszelkiej aktywności fizycznej i zapalony majsterkowicz.

Monitor CR – oprogramowanie wspierające badania kliniczne

Monitor CR

Monitor CR rozwija i wdraża oprogramowanie wspierające prowadzenie i monitorowanie badań klinicznych. W dobie informatyzacji służby zdrowia coraz więcej placówek medycznych, szpitali prowadzi dokumentację medyczną w postaci elektronicznej. Jest to jednocześnie szansa, jak i spore wyzwanie dla wszystkich interesariuszy korzystających z dokumentacji medycznej. W badaniach klinicznych dokumentacja medyczna (historia choroby) pacjentów uczestniczących w badaniach jest dokumentacją źródłową, która podlega obowiązkowemu monitoringowi. Obecnie w celu spełnienia obowiązku monitoringu sponsor badania klinicznego wysyła do każdej placówki medycznej realizującej badanie swoich przedstawicieli, tzw. monitorów. Jeśli dokumentacja medyczna w placówce jest prowadzona w postaci elektronicznej, to najczęściej jest drukowana i w formie wydruku przedstawiana monitorowi. Wizyty monitorujące generują znaczące koszty – w całym badaniu klinicznym koszt monitoringu to 20 – 40% całościowego kosztu.

Monitor CR – innowacyjna firma z branży e-health – opracował rozwiązanie eSource Viewer. Jest to aplikacja, która po zintegrowaniu z systemem informatycznym placówki medycznej, umożliwia ZDALNY wgląd w zanonimizowaną dokumentację medyczną uczestników badań klinicznych przy zachowaniu wszelkich standardów bezpieczeństwa i dobrej praktyki badań klinicznych (GCP). Dzięki aplikacji eSource Viewer możliwe jest wyeliminowanie części bezpośrednich (osobistych) wizyt monitorujących w ośrodku badawczym, a tym samym zaoszczędzenie czasu i kosztów.
Ponadto, w odpowiedzi na potrzeby placówek medycznych, które realizują badania kliniczne – przede wszystkim dużych szpitali klinicznych – opracowaliśmy aplikację eSource Manager. Aplikacja ta umożliwia zarządzanie procesem badań klinicznych w ośrodku od momentu negocjacji umowy ze sponsorem, poprzez włączanie i monitorowanie pacjentów w badaniu, po rozliczenia ze sponsorem i archiwizację dokumentacji.

Opracowaliśmy także trzecią aplikację, uzupełniającą nasz system wsparcia badań klinicznych – eSource Recruiter, która ma zastosowanie w procesie feasibility badania klinicznego – pozwala na wyszukiwanie ośrodków, badaczy i pacjentów do badań klinicznych.

Monitor CR pozyskał pierwszą rundę inwestycji w wysokości 1 mln zł. Dzięki tej inwestycji stworzyliśmy 3 aplikacje (eSource Manager, eSource Viewer i eSource Recruiter), wykonaliśmy wdrożenia pilotażowe i pozyskaliśmy partnerów, z którymi przeprowadziliśmy testy na rzeczywistych danych. Obecnie poszukujemy drugiej rundy inwestycji, która pozwoli nam na skalowanie projektu na całą Europę.


Poznaj prezentera:

Martyna Przewoźnik

Martyna Przewoźnik

CEO Monitor CR, odpowiedzialna za zarządzenie operacyjne, a także kreowanie, wdrażanie i kontrolowanie strategii spółki. Do jej zadań należy również reprezentowanie spółki i działalność sprzedażowa, sprawozdawczość, raportowanie inwestorom, nadzorowanie bieżącej działalności i pracowników oraz kwestie operacyjne. Posiada długoletnie doświadczenie w branży badań marketingowych i społecznych oraz analiz rynkowych, w tym w zakresie komercjalizacji innowacyjnych projektów oraz pozyskiwania inwestycji.


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
19.10.2016, godz. 9:00-20:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

http://lsos.info/

W stronę nowego paradygmatu opieki medycznej – Szlachetna „PACZKA Lekarzy”

Szlachetna PACZKA Lekarzy

Stowarzyszenie WIOSNA, które jest inicjatorem i realizatorem dwóch świetnie rozpoznawalnych programów – AKADEMII PRZYSZŁOŚCI i SZLACHETNEJ PACZKI – rozpoczyna realizację projektu PACZKA Lekarzy. Projekt stanowi odpowiedź na współczesne wyzwania, związane z trudnościami mającymi podłoże medyczne. PACZKA Lekarzy jest jednym ze sposobów na niesienie Mądrej Pomocy, która każdego roku dociera do tysięcy potrzebujących rodzin, osób starszych i osamotnionych. Jedną z przyczyn wykluczenia społecznego, nieporadności życiowej, są problemy związany ze zdrowiem. Czasem jest to błahy problem, do którego rozwiązania wystarczyłaby jedna porada medyczna. Niekiedy brak jest wiedzy, świadomości, jak opiekować się kimś wymagającym pomocy, wsparcia. Czasem zaś barierą jest lęk, niemoc, poczucie osamotnienia. Odpowiadając na te potrzeby chcemy zaapelować do środowisk medycznych z prośbą o zaangażowanie. Chcemy nawiązać do etosu lekarza, który odpowiada na potrzeby, wspiera chorego, cierpiącego.

Ideą projektu jest pomoc konkretnym członkom rodziny, dotkniętym chorobą bądź niepełnosprawnością, w przezwyciężaniu problemu medycznego stanowiącego dla nich barierę do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Projekt będzie realizowany poprzez:

 1. kompleksową pomoc,
 2. budowanie wsparcia,
 3. szeroko zakrojone działania edukacyjne i profilaktyczne.

Cele te zostaną osiągnięte, poprzez:

 • Konsultacje. Lekarz jako przewodnik dla rodziny, który wskaże, gdzie szukać pomocy. Wskazanie rodzinie możliwych rozwiązań – powiedzenie, gdzie się udać, jakie jeszcze zrobić badania, jakie w ogóle są możliwości etc.
 • Nauka. Nauczenie członków rodziny opieki nad osobą z danym problemem ze zdrowiem. Nauka zdrowego trybu życia.
 • Porada. Rozmowa z psychologiem, szczególnie dla rodzin obciążonych trudnościami związanymi z chorobami, niepełnosprawnością w rodzinie i innymi chorobami cywilizacyjnymi.
 • Profilaktyka. Stworzenie kompendium informacji dotyczącej profilaktyki zdrowotnej, przewodnik po zdrowym trybie życia, nauka zasad żywienia, profilaktyki nowotworowej.

PACZKA Lekarzy będzie projektem systemowej medycznej pomocy zwróconej twarzą do pacjenta. To lekarze wychodzą do Pacjenta, odwiedzają rodziny w ich naturalnym środowisku.

Oferta to zaproszenie do współpracy i współtworzenie wyjątkowego, innowacyjnego i mądrego systemu PACZKI Lekarzy. Specjaliści od zdrowia, przedstawiciele nowych technologii, którzy zechcą nawiązać z Nami współpracę, staną się współautorami gigantycznego przedsięwzięcia, które jest szansą na przełamanie barier medycznych wielu rodzin w Polsce.

 • Zakres terytorialny – cała Polska
 • Czas realizacji: realnie październik 2017-maj/czerwiec 2018
 • Konsultacje lekarzy: w okresie styczeń-luty (wnioski na kolejną edycję projektu)
 • Spotkania z Rodzinami – początek planowany jest na listopad (miej więcej do kwietnia)

Innowacyjna forma relacji: Lekarz- Pacjent.

Chcemy zrozumieć zarówno sytuację, jak i pacjenta – nawiązanie do idei PACZKI Lekarzy – dowiadujemy się o tym, co doprowadziło danego człowieka do obecnej sytuacji w dwóch aspektach: medycznym – historia choroby, leczenia ale przede wszystkim w aspekcie społecznym (pokazanie danej osobie, że przy takich i takich krokach, chęciach czy zmianie postrzegania pewnych rzeczy, dana osoba jest w stanie poradzić sobie lepiej w życiu niż dotychczas, wyjść właśnie ze schematu swoich barier, czy też barier pojawiających się w społeczeństwie. Właśnie tym różni się PACZKA Lekarzy od zwykłej pomocy udzielanej przez lekarza pacjentowi.

W PACZCE Lekarzy wolontariusze łączą daną rodzinę – którą wcześniej poznają podczas spotkań, odwiedzin – z lekarzem, towarzyszą podczas pierwszych spotkaniach lekarza z rodziną. Czuwają nad tym, aby wprowadzić lekarza w to, czym jest Mądra Pomoc. Wzajemne wykorzystanie doświadczeń – wolontariusza w programach społecznych, a wiedzy specjalistycznej lekarza – pozwala na współpracę, dzięki której w kompleksowy i unikatowy sposób mają szansę przyczynić się do realnej zmiany sytuacji danej rodziny.

Chcemy zaprosić Lekarzy do aktywnej pracy, konsultacji projektu.


Poznaj prezentera:

Monika Linca

Monika Linca

Absolwentka Socjologii UJ, doktorantka w Instytucie Studiów Politycznych PAN.
W Stowarzyszeniu WIOSNA zajmuje się pracą merytoryczną i rozwojem programów społecznych: SZLACHENTEJ PACZKI i AKADEMII PRZYSZŁOŚCI.

 
 
 
 


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
19.10.2016, godz. 9:00-20:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

http://lsos.info/

Szpital przyjazny dziecku – co zrobić, żeby biały fartuch nie był przerażający?

Szpital przyjazny dziecku

Dzieci stanowią przyszłość, dlatego też zwróciliśmy swoją uwagę ku problemowi opieki pediatrycznej. Chcemy w swoich działaniach dążyć do poprawy pierwszego kontaktu młodego pacjenta z lekarzem oraz do stworzenia rzetelnego narzędzia pozwalającego badać standardy opieki w placówkach pediatrycznych i zmierzać do ich ulepszenia.

Nasz trzyosobowy zespół nieustannie pracuje nad nowymi technologiami w medycynie szczególnie poświęcając uwagę najmłodszym pacjentom. Przygotowaliśmy aplikację mobilną, zainstalowaną na tabletach dostarczonych do ośrodków ochrony zdrowia, dzięki której pacjenci – w naszym modelowym przypadku – dzieci i ich rodzice oceniają szpitalną rzeczywistość. W modelu oceniania 1-10 przyznają punkty odpowiadając na pytania dot. pobytu w szpitalu. Jest to nowoczesna ankieta, której celem jest zbieranie danych i umożliwienie osobom zarządzającym precyzyjne wyznaczanie celów w rozwoju placówek, co zwiększa również zadowolenie i bezpieczeństwo pacjentów. Produkt doczekał się testów w Świętokrzyskim Centrum Pediatrii, a po ich zakończeniu uzyskaliśmy bardzo pozytywną opinię. Niedawno otrzymaliśmy oficjalne pismo polecające naszą aplikację. Chcemy zaprezentować ją szerszej publiczności i zareklamować ją, tak by poznać opinie szerszego grona ekspertów. W niedalekiej przyszłości chcielibyśmy przedstawić ją w Ministerstwie Zdrowia, Rzecznikowi Praw Pacjenta oraz Fundacjom działającym dla dobra pacjentów.

Kolejny produkt to misie medyczne, które mają pozwolić dzieciom na zrozumienie wykonywanych procedur medycznych, tak by ograniczyć ich strach przed nieznanym – jest to główna przyczyna tzw. syndromu białego fartucha. Numer trzy – książeczki dla dzieci, które mają funkcję analogiczną do medycznego pluszaka. Pomysłów mamy bardzo wiele i chętnie się nimi podzielimy, nawiązując współpracę z innymi pionierami innowacyjności. Przedstawione koncepcje w dzisiejszej prezentacji są prawie gotowe do ekspansji na rynek.

Chcemy przede wszystkim poznać opinie ekspertów i publiczności na temat naszych pomysłów. Sugestie będą niezwykle ważne do ulepszenia projektów i do realizacji kolejnych. Chętnie poznamy innowatorów i twórców działających w podobnym obszarze, co w przyszłości może zaowocować współpracą. Współpracą, która na obecnym etapie naszej działalności wydaje się być nieodzowna. Liczymy również na zainteresowanie firm, fundacji oraz przedstawicieli ministerstw.


Poznaj prezenterów:

Michał Smoczok, Maciej Sojka, Krzysztof Starszak

Smoczok Sojka Starszak

Studenci wydziału lekarskiego. Członkowie SKN przy Katedrze i Klinice Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej ŚUM oraz towarzystw naukowych o zasięgu krajowym. Zespół charakteryzuje dwutorowość działań – prowadzą badania oraz opracowują autorskie projekty, które mają na celu poprawę jakości w systemie ochrony zdrowia, uznając za priorytet działalności dobro najmłodszych pacjentów. Współpracują z dużymi polskimi ośrodkami, gdzie przy pomocy specjalistów testują swoje nowe rozwiązania. Szczególnie bliska współpraca łączy Zespół z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach, który uznają za swój wiodący ośrodek. Uczestnicy wielu konferencji krajowych i międzynarodowych.


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
19.10.2016, godz. 9:00-20:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

http://lsos.info/

Współpraca z LSOS

Posiadasz wiedzę i kompetencje – szukasz wyzwań? Dołącz do GRUPY TEMATYCZNEJ...

Grupy tematyczne to interdyscyplinarne zespoły składające się z osób, które łączy wspólny interes i temat. Z j. ang. "Special Interest Groups" (pol. SIGi), to zespoły składające...