Projekt Hocare2.0 – innowacyjne rozwiązania w zakresie opieki domowej

Celem projektu HoCare2.0 jest zaprojektowanie nowoczesnych narzędzi z zakresu opieki nad osobami starszymi w środowisku domowym. Rozwiązania te zostaną wypracowanie we współpracy z przedstawicielami biznesu, nauki, administracji a przede wszystkim z użytkownikami usług domowych. Projekt skierowany, poza odbiorcami końcowymi, zarówno do przedstawicieli administracji na poziomie regionalnym i krajowym, instytucji badawczych i uczelni wyższych, firm i … Czytaj dalej Projekt Hocare2.0 – innowacyjne rozwiązania w zakresie opieki domowej