grupy ds. Innowacji Społecznych

Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań, które mają na celu podniesienie jakości życia mieszkańców Małopolski to jedno z najważniejszych zadań nowoczesnej polityki społecznej. Warunkiem powodzenia tego zadania jest zaangażowanie w kreowanie pomysłów na nowe formy pomocy osób i instytucji o zróżnicowanym bagażu doświadczeń, które bazując na potencjale współpracy i otwartości na zmiany, tworzą warunki do rozwoju innowacji społecznych.
To z myślą o nich – o innowacjach społecznych – powstał projekt Inkubator Dostępności realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie i Fundację Instytutu Rozwoju Regionalnego. Zadaniem projektu jest dotarcie do oddolnych i innowacyjnych rozwiązań, które zniwelują bariery w dostępie do usług, produktów i przestrzeni publicznej dla osób starszych i z niepełnosprawnościami. Rozwiązania o najlepszych wynikach testu zostaną upowszechnione w Polsce.
Poszukujemy minimum 45 innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych. Założeniem konkursu jest wyłonienie najlepszych rozwiązań, następnie dopracowanie we współpracy z Innowatorami Społecznymi pomysłów i przetestowanie ich w środowisku osób starszych i z niepełnosprawnością. Innowacje społeczne wspieramy merytorycznie i finansowo udzielając granty (maksymalna do 100 tysięcy złotych) na tworzenie i testowanie nowych rozwiązań.
Jeżeli nie boisz się wyzwań, posiadasz ciekawy pomysł lub opracowałeś innowacyjne rozwiązanie i chciałbyś sprawdzić je w praktyce – zgłoś się do nas. Pomożemy Ci zrealizować ten plan.

Szacuje się, że aktualnie nawet 30 proc. społeczeństwa może mieć trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności czy percepcji (np. ludzie poruszający się przy pomocy kul, lasek, balkoników, protez, wózków inwalidzkich), niesłyszący, niedowidzący, z trudnościami manualnymi i poznawczymi (np. po udarze, chorujący na alzheimera). Jednocześnie poprawa dostępności przestrzeni – fizycznej, cyfrowej, komunikacyjnej czy usług i produktów następuje w Polsce zbyt wolno.
Doświadczenia, jakie płyną z realizacji pilotażowego projektu pn. „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych” na inkubację innowacji społecznych pokazały, że w osobach fizycznych, grupach nieformalnych czy małych podmiotach pozarządowych, prywatnych lub publicznych drzemie bardzo duży potencjał w obszarze innowacyjności społecznej, tylko trzeba było go uwolnić i odpowiednio nim pokierować. Dlatego uruchamiamy kolejny projekt dający szansę osobom kreatywnym i odważnym, przetestowania swoich pomysłów w praktyce. W ramach konkursu każdy zainteresowany (osoba fizyczna, firma, instytucja publiczna i organizacja pozarządowa i inni) będzie mógł zgłosić swój innowacyjny pomysł do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie w formie Wniosku o przyznanie grantu. Nabór odbędzie się już w lutym 2020. Ogłoszenie o naborze zostanie zamieszczone na stronie internetowej Inkubatora www.rops.krakow.pl. Zgłaszany pomysł powinien przedstawiać rozwiązanie efektywne, nowatorskie, odpowiadające na rzeczywiste potrzeby społeczne, zwiększające społeczny potencjał do działania i prowadzące od pomysłu do jego wdrożenia.
Najciekawsze pomysły zostaną dopracowane i przetestowane dzięki wsparciu finansowemu Inkubatora. Dlatego nie czekaj. Już dziś zainteresuj się ofertą Inkubatora Dostępności w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie.

Prezenter:
Anita Parszewska
ROPS Kraków

Od 2016 roku kieruje działem innowacji społecznych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie. Koordynuje takie projekty jak Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych (uznany za dobrą praktykę przez INTERREG i ECORYS) czy Inkubator Dostępności. Od ponad 7 lat angażuje się w kreowanie nowoczesnej polityki społecznej. Posiada doświadczenie jako moderator konferencji, seminariów i forów z zakresu tematyki Funduszy Społecznych i innowacji społecznych oraz wykładowca.