Zorganizowanie misji gospodarczej

Szwajcaria jest wiodącym graczem na rynku biotechnologii – właśnie tutaj odnotowano największy wskaźnik firm biotechnologicznych przypadających na jednego mieszkańca, a warto dodać, że branża wciąż rośnie. W roku 2015 według danych Swiss Biotech Report 2016 sektor biotechnologiczny wzrósł o kolejne 5%. Działalność międzynarodowych koncernów (np. Roche, Novartis), które mają w Szwajcarii swoje siedziby, wpływa na dynamiczny wzrost dostawców i usługodawców w branży. Dodatkowo na rozwój branży wpływ mają dogodne warunki finansowania, nowoczesna infrastruktura, renomowane uczelnie oraz rozbudowana sieć partnerów, klastrów i firm R&D.

Kapitał inwestycyjny firm biotechnologicznych w Szwajcarii

Korzystne warunki działalności gospodarczej przekładają się na wzrost liczby firm biotechnologicznych działających w obszarze B&R w Szwajcarii. W latach 2006-2015 liczba firm aktywnych w tym obszarze wzrosła o 50%. Nieco inna sytuacja kształtuje się na rynku dostawców, gdzie tendencja jest zniżkowo-stabilna. Wynika to zarówno z fuzji firm, jak i z coraz skuteczniejszego „pukania do drzwi” szwajcarskich partnerów przez europejskich dostawców.

Liczba firm biotechnologicznych w Szwajcarii

Dla polskich firm zainteresowanych branżą biotechnologiczną w Szwajcarii istotny jest fakt, że 78 % firm to małe i średnie przedsiębiorstwa, co niewątpliwie ułatwia nawiązanie współpracy.

Szwajcaria będzie jeszcze lepszym miejscem dla sektora Med-Tech ze względu na planowaną w 2019 reformę podatków (Steuerreform III). Reforma zakłada m.in. wprowadzenie ulg podatkowych na projekty z obszaru B&R. Głównym celem tych zmian jest umożliwienie reinwestycji, co za tym idzie zwiększenie konkurencyjności firm. Z punktu widzenia Polski również jest to szansa zarówno dla firm, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą w Szwajcarii, jak i dla dostawców.

DREBERIS zajmuje się m.in. przygotowaniem i obsługą misji gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem takich perspektywicznych branży jak biotechnologia i life science. Przez ostatnie siedem lat zorganizowaliśmy z bardzo dobrym wynikiem 40 misji, z czego 12 dla sektora medycznego w Europie. Przy organizacji misji z branży biotechnologicznej, life science, czy medtech pomagają nam nasi partnerzy, m.in. klaster Health Tech Cluster Switzerland z dr Patrickiem Dummlerem (także prezesem DREBERIS Swiss) na czele. Dzięki temu, że jesteśmy obecni w Szwajcarii poprzez naszą siedzibę DREBERIS Swiss oraz dzięki współpracy z Health Tech Cluster Switzerland, szczególna ważna jest dla nas branża biotechnologiczna właśnie w Szwajcarii.

Program każdej misji opracowujemy z myślą o wymaganiach danej branży oraz uczestników misji. Wymagania uczestników są dla nas wyznacznikiem szczególnie podczas organizowania spotkań B2B z potencjalnymi klientami i partnerami biznesowymi w kraju docelowym.

Jako DREBERIS możemy zorganizować misje gospodarcze „pod klucz”, tj. na zamówienie, po szczegółowym uzgodnieniu z zainteresowanymi.

Inną formą nawiązania współpracy z zagranicznym partnerem bądź klientem, jest udział w rozmowach zorganizowanych na targach branżowych. Zajmujemy się wtedy wyselekcjonowaniem odpowiednich firm spośród wystawców, nawiązaniem kontaktu z tymi firmami oraz umówieniem i zorganizowaniem spotkań.

Przygotowujemy i realizujemy misję gospodarczą w oparciu o następujące fazy:

 • Organizację i przeprowadzenie centralnego spotkania informacyjnego w kraju docelowym obejmującego następujące tematy dotyczące kraju docelowego:
  • sytuacja w branży – warunki specyficzne dla rynku ( uwarunkowania dotyczące dostaw, płatności itp.);
  • kwestie dotyczące finansowania eksportu;
  • uwarunkowania podatkowe i prawne – aspekty komunikacyjne;
  • aktualna sytuacja polityczna i gospodarcza.
 • Wykonanie analiz dotyczących branży i kraju docelowego.
 • Merytoryczną organizację misji gospodarczej:
  • zorganizowanie konferencji branżowej w kraju docelowym wraz z merytorycznym doborem tematów konferencji oraz prelegentów;
  • zorganizowanie spotkań bilateralnych w kraju docelowym;
  • Nawiązanie kontaktów i pozyskanie partnerów rozmów na spotkanie w kraju docelowym wraz z wymianą niezbędnych informacji dotyczących stron spotkania;
  • Wsparcie w przygotowaniu profili przedsiębiorstw w języku kraju docelowego.
 • Działania organizacyjne:
  • wybór hotelu i miejsca konferencji;
  • przygotowanie materiałów informacyjnych dla uczestników;
  • organizacja cateringu podczas konferencji oraz spotkania informacyjnego;
  • zorganizowanie transportu w kraju docelowym.
 • Różnorodne działania podsumowujące projekt:
  • uzyskanie ankiet ewaluacyjnych od uczestników projektu;
  • kontakt z uczestnikami projektu ok. 6 miesięcy po zakończeniu projektu;
  • sporządzenie raportu podsumowującego projekt.


Poznaj prezentera:

Łukasz Jankowski

Łukasz Jankowski

Łukasz Jankowski koordynuje w naszym biurze w Polsce przygotowaniem i realizacją projektów międzynarodowych. Uczestniczy w sporządzaniu analiz, szukaniu partnerów biznesowych dla naszych klientów oraz organizacji spotkań biznesowych.
Rozwija także nasze relacje ze strategicznymi partnerami oraz klientami w Polsce i za granicą.

 
 


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
19.10.2016, godz. 9:00-20:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

http://lsos.info/

PODZIEL SIĘ