Zintegrowana platforma umożliwiająca archiwizacje danych

Ilość pacjentów z wszczepionymi kardiowerterami-defibrylatorami (ICDs) i urządzeniami resynchronizującymi z opcją kardiowertera-defibrylatora (CRT-Ds) wciąż wzrasta. Odpowiednia kontrola ambulatoryjna po wszczepieniu jest najistotniejszym czynnikiem służącym do monitorowania stanu pacjenta i optymalizacji funkcji urządzenia. Wzrastające obciążenie poradni kardiologicznych spowodowane planowymi i nieplanowymi wizytami może w najbliższym czasie spowodować niewydolność systemu opieki zdrowotnej. Aby uniknąć zjawiska przeciążenia poradni kardiologicznych, na całym świecie do monitorowania chorych z ICD i CRT-D został wprowadzony system zdalnego monitorowania (RM). Fakt, iż urządzenia wszczepialne produkowane są przez kilku różnych producentów oraz brak zintegrowanej platformy umożliwiającej łatwiejszą i sumaryczną analizę oraz interpretację danych znacznie utrudnia pełne wykorzystanie olbrzymiego potencjału tego potężnego narzędzia zdalnego nadzoru. Sześciuset kolejnych pacjentów z ICDs lub CRT-Ds zostało zrandomizowanych do ramienia kontrolowanego w sposób klasyczny lub do ramienia objętego nadzorem telemetrycznym. Pierwotny kliniczny punkt końcowy będzie punktem złożonym i składać się będzie ze zgonów z każdej przyczyny i nieplanowanych hospitalizacji z przyczyn sercowo-naczyniowych w ciągu 12 miesięcy od randomizacji. Pierwotnym końcowym punktem technicznym będzie stworzenie i ocena zintegrowanej platformy służącej do zbierania danych z systemów RM różnych producentów.

Celem prezentacji naszego projektu jest podzielenie się z odbiorcami konferencji dwoma podstawowymi przesłaniami: po pierwsze możliwością stworzenia w medycynie interdyscyplinarnej współpracy z partnerem informatycznym czego owocem jest innowacyjne narzędzie służące do poprawy opieki chorych z niewydolnością serca. Po drugie próba nawiązania kontaktu z partnerami mającymi doświadczenie w propagowaniu produktów innowacyjnych szczególnie w medycynie.


Poznaj prezentera:

Mateusz Tajstra

Zintegrowana platforma umożliwiająca

 

Doktor nauk medycznych Mateusz Tajstra, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

PODZIEL SIĘ