Zdrowy budynek - Bezpieczna Praca

Problematyka jakości powietrza wewnętrznego jest w ostatnich latach przedmiotem zainteresowania szczególnie w świetle badań dokumentujących, że przeciętny współczesny Europejczyk spędza ponad 80% czasu w różnych pomieszczeniach. Biorąc pod uwagę ilość czasu spędzanego w budynkach, jakość powietrza wewnętrznego ma większy wpływ na samopoczucie i zdrowie ludzi niż jakość powietrza atmosferycznego. Obecnie rośnie na świecie liczba osób, które doświadczają problemów zdrowotnych w związku z przebywaniem w nadmiernie zanieczyszczonych pomieszczeniach mieszkalnych czy środowisku pracy.

Zapewnianie odpowiedniej jakości powietrza coraz częściej staje się głównym determinantem zdrowia osób przebywających w pomieszczeniach. W ostatnich latach coraz częściej zwraca się uwagę na powszechne występowanie w powietrzu wewnętrznym szkodliwych czynników mikrobiologicznych. Wg definicji do czynników tych należą drobnoustroje (w tym zmodyfikowane genetycznie), hodowle komórkowe, w tym prowadzone w warunkach laboratoryjnych hodowle komórek pochodzących z organizmów wielokomórkowych, wewnętrzne pasożyty ludzkie, zdolne do wywołania zakażenia, alergii lub reakcji toksycznej bezpośrednio lub poprzez wytwarzane przez nie struktury i substancje, a także komórkowe i bezkomórkowe organizmy zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego.

Oferta, czyli cel prezentacji

Cel:
Głównym celem projektu będzie dokonanie oceny narażenia na czynniki pochodzenia mikrobiologicznego dla pracowników zatrudnionych w różnych zakładach oraz opracowanie zaleceń do oceny i ograniczania ryzyka zawodowego, powodowanego przez szkodliwe czynniki mikrobiologiczne w różnych środowiskach pracy.

Dla kogo:
Dla zakładów, w których odbywają się prace narażające pracowników na działanie czynników mikrobiologicznych, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (praca w zakładach produkujących żywność, praca w rolnictwie, praca, podczas której dochodzi do kontaktu ze zwierzętami lub produktami pochodzenia zwierzęcego, praca w jednostkach ochrony zdrowia, praca w laboratoriach klinicznych, weterynaryjnych lub diagnostycznych, praca w zakładach gospodarki odpadami, praca przy oczyszczaniu ścieków, praca w innych okolicznościach niż ww., podczas której jest potwierdzone narażenie na działanie czynników biologicznych.

Czego oczekujemy:
Jesteśmy zainteresowani współpracą z zakładami/przedsiębiorstwami w zakresie oceny bezpieczeństwa mikrobiologicznego w formie udziału w projekcie.

Korzyści dla uczestników:
Określenie źródeł emisji drobnoustrojów oraz dróg ich rozprzestrzeniania się w badanym zakładzie pracy; opracowanie zaleceń do oceny ryzyka zawodowego powodowanego przez szkodliwe czynniki mikrobiologiczne w badanych zakładach; wskazanie na potrzebę wdrożenia szkoleń dla pracowników; upowszechnienie wyników projektu na konferencjach oraz w formie przygotowywanych publikacji.

Zakres terytorialny:
Polska południowo-wschodnia

Czas realizacji:
Nieokreślony


O Prezentującym

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Katedra Mikrobiologii.

Karol Bulski

Karol Bulski

Karol Bulski ukończył w 2014 roku studia na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, uzyskując tytuł magistra inżyniera w specjalności monitoring ekologiczny środowiska. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie na swej macierzystej uczelni w Katedrze Mikrobiologii. Obszarem jego zainteresowań w działalności naukowo-badawczej jest mikrobiologia powietrza.


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
11.10.2018, godz. 9:00-22:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

Life Science Open Space 2018