Rehabilitacja kardiologiczna

Obecnie udowodnione jest, że rehabilitacja kardiologiczna u chorych po rewaskularyzacji mięśnia sercowego zmniejsza śmiertelność tej grupy ludzi. Istnieją jednak ograniczenia w dostępie do rehabilitacji, powodowane czynnikami pochodzącymi od pacjentów i wynikającymi ze skali. Aby poprawić rezultaty, obecnie proponuje się rozwiązanie domowe na zasadzie telerehabilitacji. Teoretycznie telerehabilitacja poprawia efekty standardowych procedur rehabilitacji kardiologicznej poprzez wdrożenie inteligentnego systemu monitorowania, zaprojektowanego tak, by zapewnić optymalny trening poprzez wymuszaną transmisję parametrów życiowych i zorientowanie na motywowanie pacjentów codziennymi przypomnieniami, ustalanie codziennych celów i tworzenie platformy zapewniającej sprzężenie zwrotne.

Oferta, czyli cel prezentacji

Liczne meta-analizy opisujące różne studia porównawcze nad obiema metodami (rehabilitacją kardiologiczną i telerehabilitacją) ujawniły, że są one co najmniej w równym stopniu skuteczne, z jednoczesnym wskazaniem w pewnych badaniach na przewagę telerehabilitacji. Jednakże relatywnie mała próba, brak długookresowej kontynuacji, sposób raportowania efektów telerehabilitacji, brak integracji z narzędziami pozwalającymi na coaching, motywowanie i promowanie zdrowego stylu życia stanowią istotne ograniczenie.

Telerehabilitacja niesie ze sobą potencjał znaczących usprawnień, dzięki zastosowaniu podejścia o szerokim spektrum. W szczególności przy wykorzystaniu dedykowanych rozwiązań technologicznych bazujących na dużej i wciąż szybko rosnącej penetracji populacji smartfonami, komputerami przenośnymi i tabletami. Powyższe kwestie stanowiły przesłankę dla wykreowania projektu RESTORE, zorientowanego na rozwijanie i dostarczanie kompleksowej, nowoczesnej telerehabilitacji dla pacjentów po rewaskularyzacji mięśnia sercowego oraz na ewaluację aspektu molekularnego w perspektywie wpływu telerehabilitacji na osłabienie postępów arteriosklerozy.


O Prezentującym

Dominika Baron

Dominika Baron

Centrum Badawczo-Rozwojowe American Heart of Poland jest jedynym centrum badań przedklinicznych i klinicznych w Polsce. Powstało z inicjatywy Profesora Pawła Buszmana, przy współpracy młodych lekarzy i studentów oraz instytucji propagujących i rozwijających nowe technologie stosowane w medycynie. Jesteśmy także członkiem kilku Konsorcjum m. in. Restore, w którym przy współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach, Silvermedią, Akademią Górniczo-Hutniczą oraz partnerami zagranicznymi prowadzimy badania nad poprawą rokowania odległego populacji pacjentów z choroba wieńcową przez zaprojektowanie i prowadzenie długoterminowej rehabilitacji kardiologicznej.


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
11.10.2018, godz. 9:00-22:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

Life Science Open Space 2018