Wsparcie rozwoju nowoczesnego, zrównoważonego rolnictwa

W obliczu rosnącego zapotrzebowania na żywność wspieranie rozwoju nowoczesnego, zrównoważonego rolnictwa jest jednym z głównych priorytetów państwa. Szczególnym przykładem jest Małopolska, gdzie duże rozdrobnienie agrarne nie pozwala osiągnąć odpowiedniej skali produkcji, sprzyja natomiast produkcji żywności wysokiej jakości oraz rozwoju praktyk i technologii pozwalających w sposób efektywny wykorzystywać ograniczone zasoby produkcji.

Agencja Rynku Rolnego jako rządowa, akredytowana przez Unię Europejską jednostka płatnicza realizuje politykę UE i państwa w zakresie wspierania nie tylko producentów rolnych, ale również otoczenia rolnictwa. W perspektywie finansowej 2014 – 2020 szczególny nacisk został położony na wdrażanie innowacji w sektorze rolno – spożywczym. W działaniu „Współpraca”, które jest planowane do uruchomienia w listopadzie bieżącego roku będzie możliwe uzyskanie środków na wdrożenie nowych, praktyk, procesów i produktów w rolnictwie. Producenci mogą również uzyskać środki na uczestnictwo w systemach jakości żywności, podejmowanie szeregu inicjatyw promocji produktów rolnych czy pozyskać wsparcie na wybranych rynkach rolnych np. produktów pszczelich. Dużo nacisk będzie kładziony na tworzenie grup producentów, które pozwolą zoptymalizować koszty produkcji i dystrybucji produktów spożywczych. Zadaniem agencji rolniczych będzie również zwiększanie kompetencji producentów rolnych w zakresie nowoczesnych metod marketingu, w tym sprzedaży za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Celem prezentacji jest przybliżenie potencjalnym partnerom możliwości uzyskania środków finansowych na realizację innowacyjnych projektów i technologii w sektorze rolno – spożywczym, pozyskanie informacji o wspieranych gałęziach produkcji i bieżących możliwościach promowania żywności wysokiej jakości.


Poznaj prezentera:

Piotr Sendor

Wsparcie rozwoju nowoczesnego

PODZIEL SIĘ