Watson - sztuczna inteligencja

Celem projektu jest opracowanie interfejsu komunikacyjnego, który pełnić ma rolę wirtualnego trenera personalnego rozwijającego i wspierającego zachowania prozdrowotne użytkowników. W dłuższej perspektywie celem jest wspieranie zdrowego stylu życia.
Innowacyjność i efektywność projektu wynika z zastosowania komputera IBM Watson, który integruje i analizuje pozyskiwane dane oraz dostarcza użytkownikowi informację zwrotną. Watson poprzez łączność z sensorami w smartfonie dynamicznie analizuje zachowania prozdrowotne, uwzględniając zarówno indywidualne cechy użytkowników, jak i ich aktualny stan. Posługiwanie się językiem naturalnym zapewnia płynną komunikację.
Dzięki zaangażowaniu psychologów wykorzystujących wiedzę dziedzinową, uwzględniając odpowiednie techniki motywacyjne, udało się stworzyć bota, który nie tylko zapewni emocjonalne wsparcie i empatyczną komunikację, ale przede wszystkim pomoże użytkownikowi w kreowaniu długotrwałych zachowań prozdrowotnych. W ramach projektu opracowany został 10-tygodniowy program, którego finalnym efektem ma być ukształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej.

Rozwiązanie ma potencjalnie szeroką grupę odbiorców, niezależnie od wieku, płci, wykształcenia, statusu materialnego i stanu zdrowia. Docelowo może służyć grupom klinicznym, dla których aktywność fizyczna jest kluczowa dla poprawy stanu zdrowia. Co więcej, konwersacje z botem dostępne będą w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. Dzięki temu, rozwiązanie to może mieć nieograniczony zasięg terytorialny i trafić do szerokiego grona odbiorców.
Ograniczenia techniczne: telefon z systemem Android od 4.1.2; użytkownik Twittera.

Oferta poza indywidualnym użytkownikiem skierowana jest do szeregu jednostek w ekosystemie zdrowia:

  • Jednostek ochrony zdrowia zajmujących się profilaktyką
  • Jednostek samorządowych np. wydziałów zdrowia lokalnych Urzędów Miasta
  • Prywatnych klubów fitness
  • Firm oferujących produkty sportowe (odzież, sprzęt, etc.)
  • Dużych firm oferujących programy wellness dla swoich pracowników

W pierwszym etapie współpracy oferujemy pilotażowe uruchomienie usługi dla ograniczonej liczby użytkowników na indywidualnych zasadach.
Oferta przedstawionego rozwiązania ma na celu pozyskanie do współpracy firm i urzędów, które będą wspierać innowacyjny charakter przedsięwzięcia poprzez:

  • promowanie produktu,
  • sponsorowanie nagród dla użytkowników aplikacji, osiągających wybitne wyniki
  • wsparcie merytoryczne
  • budowanie sieci partnerskiej, której celem będzie popularyzacja zachowań prozdrowotnych.

Współpraca w ramach projektu wiąże się z szeregiem potencjalnych korzyści, takich jak: wspieranie innowacyjnego wizerunku firm, wzrost efektywności programów profilaktycznych zdrowia, zwiększanie lojalności klientów do produktów i usług.


Poznaj prezentera:

Karolina Sarek

Watson - sztuczna inteligencja

Studentka psychologii stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego specjalizująca się w neuronaukach i psychologii społecznej. Zaangażowana w prace badawcze z zakresu wirtualnej rzeczywistości, interfejsów człowiek-maszyna i sztucznej inteligencji. Interesuje się filozofią i efektywnym altruizmem.

PODZIEL SIĘ