Szlachetna PACZKA Lekarzy

Stowarzyszenie WIOSNA, które jest inicjatorem i realizatorem dwóch świetnie rozpoznawalnych programów – AKADEMII PRZYSZŁOŚCI i SZLACHETNEJ PACZKI – rozpoczyna realizację projektu PACZKA Lekarzy. Projekt stanowi odpowiedź na współczesne wyzwania, związane z trudnościami mającymi podłoże medyczne. PACZKA Lekarzy jest jednym ze sposobów na niesienie Mądrej Pomocy, która każdego roku dociera do tysięcy potrzebujących rodzin, osób starszych i osamotnionych. Jedną z przyczyn wykluczenia społecznego, nieporadności życiowej, są problemy związany ze zdrowiem. Czasem jest to błahy problem, do którego rozwiązania wystarczyłaby jedna porada medyczna. Niekiedy brak jest wiedzy, świadomości, jak opiekować się kimś wymagającym pomocy, wsparcia. Czasem zaś barierą jest lęk, niemoc, poczucie osamotnienia. Odpowiadając na te potrzeby chcemy zaapelować do środowisk medycznych z prośbą o zaangażowanie. Chcemy nawiązać do etosu lekarza, który odpowiada na potrzeby, wspiera chorego, cierpiącego.

Ideą projektu jest pomoc konkretnym członkom rodziny, dotkniętym chorobą bądź niepełnosprawnością, w przezwyciężaniu problemu medycznego stanowiącego dla nich barierę do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Projekt będzie realizowany poprzez:

 1. kompleksową pomoc,
 2. budowanie wsparcia,
 3. szeroko zakrojone działania edukacyjne i profilaktyczne.

Cele te zostaną osiągnięte, poprzez:

 • Konsultacje. Lekarz jako przewodnik dla rodziny, który wskaże, gdzie szukać pomocy. Wskazanie rodzinie możliwych rozwiązań – powiedzenie, gdzie się udać, jakie jeszcze zrobić badania, jakie w ogóle są możliwości etc.
 • Nauka. Nauczenie członków rodziny opieki nad osobą z danym problemem ze zdrowiem. Nauka zdrowego trybu życia.
 • Porada. Rozmowa z psychologiem, szczególnie dla rodzin obciążonych trudnościami związanymi z chorobami, niepełnosprawnością w rodzinie i innymi chorobami cywilizacyjnymi.
 • Profilaktyka. Stworzenie kompendium informacji dotyczącej profilaktyki zdrowotnej, przewodnik po zdrowym trybie życia, nauka zasad żywienia, profilaktyki nowotworowej.

PACZKA Lekarzy będzie projektem systemowej medycznej pomocy zwróconej twarzą do pacjenta. To lekarze wychodzą do Pacjenta, odwiedzają rodziny w ich naturalnym środowisku.

Oferta to zaproszenie do współpracy i współtworzenie wyjątkowego, innowacyjnego i mądrego systemu PACZKI Lekarzy. Specjaliści od zdrowia, przedstawiciele nowych technologii, którzy zechcą nawiązać z Nami współpracę, staną się współautorami gigantycznego przedsięwzięcia, które jest szansą na przełamanie barier medycznych wielu rodzin w Polsce.

 • Zakres terytorialny – cała Polska
 • Czas realizacji: realnie październik 2017-maj/czerwiec 2018
 • Konsultacje lekarzy: w okresie styczeń-luty (wnioski na kolejną edycję projektu)
 • Spotkania z Rodzinami – początek planowany jest na listopad (miej więcej do kwietnia)

Innowacyjna forma relacji: Lekarz- Pacjent.

Chcemy zrozumieć zarówno sytuację, jak i pacjenta – nawiązanie do idei PACZKI Lekarzy – dowiadujemy się o tym, co doprowadziło danego człowieka do obecnej sytuacji w dwóch aspektach: medycznym – historia choroby, leczenia ale przede wszystkim w aspekcie społecznym (pokazanie danej osobie, że przy takich i takich krokach, chęciach czy zmianie postrzegania pewnych rzeczy, dana osoba jest w stanie poradzić sobie lepiej w życiu niż dotychczas, wyjść właśnie ze schematu swoich barier, czy też barier pojawiających się w społeczeństwie. Właśnie tym różni się PACZKA Lekarzy od zwykłej pomocy udzielanej przez lekarza pacjentowi.

W PACZCE Lekarzy wolontariusze łączą daną rodzinę – którą wcześniej poznają podczas spotkań, odwiedzin – z lekarzem, towarzyszą podczas pierwszych spotkaniach lekarza z rodziną. Czuwają nad tym, aby wprowadzić lekarza w to, czym jest Mądra Pomoc. Wzajemne wykorzystanie doświadczeń – wolontariusza w programach społecznych, a wiedzy specjalistycznej lekarza – pozwala na współpracę, dzięki której w kompleksowy i unikatowy sposób mają szansę przyczynić się do realnej zmiany sytuacji danej rodziny.

Chcemy zaprosić Lekarzy do aktywnej pracy, konsultacji projektu.


Poznaj prezentera:

Monika Linca

Monika Linca

Absolwentka Socjologii UJ, doktorantka w Instytucie Studiów Politycznych PAN.
W Stowarzyszeniu WIOSNA zajmuje się pracą merytoryczną i rozwojem programów społecznych: SZLACHENTEJ PACZKI i AKADEMII PRZYSZŁOŚCI.

 
 
 
 


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
19.10.2016, godz. 9:00-20:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

http://lsos.info/

PODZIEL SIĘ