Trenażery laparoskopowe

W przypadku chirurgii laparoskopowej (mało, minimalnie-inwazyjnej) chirurg wykorzystuje szereg nowoczesnych technik oraz narzędzi podczas zabiegu, różniących się od tych stosowanych dla klasycznych operacji laparotomii. Lustrzane odbicie wykonywanych ruchów przez operatora wymaga od chirurga koncentracji i wielu godzin szkoleniowych spędzonych z nowymi narzędziami. W nauczaniu chirurgii laparoskopowej, wiele początkowych problemów związanych jest z utratą widzenia głębi, ograniczonym dostępem do wybranych narządów jamy brzusznej, ograniczeniem ruchów i zmianą kinematyki ruchu narzędzia wynikającą z dodatkowego punktu podparcia narzędzia w miejscu portu oraz wykorzystaniem nowych instrumentów. Stanowiska treningowe do wideochirurgii, symulatory umożliwiają praktyczną naukę umiejętności manualnych oraz symulację procedur medycznych i nowoczesnych technik chirurgii laparoskopowej i w sposób zasadniczy mogą wpływać na przebieg, czas trwania operacji oraz powikłania śródoperacyjne.

Stworzenie funkcjonalnych symulatorów wymaga odwzorowania naturalnej geometrii pola operacyjnego (sceny chirurgiczne) zawierającego materiały o właściwościach fizycznych zbliżonych do naturalnych tkanek. Symulatory i trenażery szkoleniowe, można podzielić na trzy kategorie: wirtualne Virtual Reality (VR), warsztatowe typu Box, oraz trenażery biologiczne zawierające naturalne organy. Symulatory wpływają na poprawę bezpieczeństwa pierwszych wykonywanych przez chirurga operacji oraz dają również możliwość kontroli nabytych podczas szkolenia umiejętności przez nadzorującego chirurga oraz pozwalają na ilościową ocenę np. ekonomiki i celowości ruchów, czasu, liczby popełnionych błędów itp. Oczekuje się, że w przyszłości symulatory chirurgiczne umożliwiać będą programowanie sytuacji kryzysowych powikłań śródoperacyjnych, zdarzeń niepożądanych, anomalii anatomicznych itp. W ramach programu edukacyjnego, towarzyszącego projektowi Robin Heart, wykonano oryginalne stanowiska testowania chirurgii laparoskopowej, wykorzystywane również do badań nad narzędziami mechatronicznymi (np. DuoTeacher z możliwością treningu mistrz–uczeń i pracą on-line z doradcą w Internecie). Wykonano również stanowisko do pracy narzędziami laparoskopowymi w wirtualnej, trójwymiarowej przestrzeni.

Celem naszej działalności jest opracowanie oraz wdrożenie nowych trenażerów medycznych przeznaczonych dla celów szkoleniowych.

Oferta adresowana jest przede wszystkim do:

  1. Odbiorców opracowywanych produktów – szkół medycznych i technicznych, szpitali w szczególności klinicznych, lekarzy, studentów, w zakresie złożenia zamówień, kupna lub wpływu ma przygotowywaną ofertę (konsultacje).
  2. Potencjalnych inwestorów w zakresie kapitału przekazanego w różnej formie – do negocjacji.
  3. Potencjalnych sponsorów w zakresie przekazania dowolnej kwoty na promocję, rozwój metod, urządzeń oraz prowadzenia szkoleń w zakresie chirurgii (jest to duży problem społeczny: średnia wieku chirurgów polskich jest wysoka a chętnych jest coraz mniej).
  4. Potencjalnych współpracowników – fachowców i firm. Poszukujemy partnerów dla rozwoju tego przedsięwzięcia.

Poznaj prezentera:

Łukasz Mucha

Trenażery laparoskopowe

PODZIEL SIĘ