Szpital przyjazny dziecku

Dzieci stanowią przyszłość, dlatego też zwróciliśmy swoją uwagę ku problemowi opieki pediatrycznej. Chcemy w swoich działaniach dążyć do poprawy pierwszego kontaktu młodego pacjenta z lekarzem oraz do stworzenia rzetelnego narzędzia pozwalającego badać standardy opieki w placówkach pediatrycznych i zmierzać do ich ulepszenia.

Nasz trzyosobowy zespół nieustannie pracuje nad nowymi technologiami w medycynie szczególnie poświęcając uwagę najmłodszym pacjentom. Przygotowaliśmy aplikację mobilną, zainstalowaną na tabletach dostarczonych do ośrodków ochrony zdrowia, dzięki której pacjenci – w naszym modelowym przypadku – dzieci i ich rodzice oceniają szpitalną rzeczywistość. W modelu oceniania 1-10 przyznają punkty odpowiadając na pytania dot. pobytu w szpitalu. Jest to nowoczesna ankieta, której celem jest zbieranie danych i umożliwienie osobom zarządzającym precyzyjne wyznaczanie celów w rozwoju placówek, co zwiększa również zadowolenie i bezpieczeństwo pacjentów. Produkt doczekał się testów w Świętokrzyskim Centrum Pediatrii, a po ich zakończeniu uzyskaliśmy bardzo pozytywną opinię. Niedawno otrzymaliśmy oficjalne pismo polecające naszą aplikację. Chcemy zaprezentować ją szerszej publiczności i zareklamować ją, tak by poznać opinie szerszego grona ekspertów. W niedalekiej przyszłości chcielibyśmy przedstawić ją w Ministerstwie Zdrowia, Rzecznikowi Praw Pacjenta oraz Fundacjom działającym dla dobra pacjentów.

Kolejny produkt to misie medyczne, które mają pozwolić dzieciom na zrozumienie wykonywanych procedur medycznych, tak by ograniczyć ich strach przed nieznanym – jest to główna przyczyna tzw. syndromu białego fartucha. Numer trzy – książeczki dla dzieci, które mają funkcję analogiczną do medycznego pluszaka. Pomysłów mamy bardzo wiele i chętnie się nimi podzielimy, nawiązując współpracę z innymi pionierami innowacyjności. Przedstawione koncepcje w dzisiejszej prezentacji są prawie gotowe do ekspansji na rynek.

Chcemy przede wszystkim poznać opinie ekspertów i publiczności na temat naszych pomysłów. Sugestie będą niezwykle ważne do ulepszenia projektów i do realizacji kolejnych. Chętnie poznamy innowatorów i twórców działających w podobnym obszarze, co w przyszłości może zaowocować współpracą. Współpracą, która na obecnym etapie naszej działalności wydaje się być nieodzowna. Liczymy również na zainteresowanie firm, fundacji oraz przedstawicieli ministerstw.


Poznaj prezenterów:

Michał Smoczok, Maciej Sojka, Krzysztof Starszak

Smoczok Sojka Starszak

Studenci wydziału lekarskiego. Członkowie SKN przy Katedrze i Klinice Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej ŚUM oraz towarzystw naukowych o zasięgu krajowym. Zespół charakteryzuje dwutorowość działań – prowadzą badania oraz opracowują autorskie projekty, które mają na celu poprawę jakości w systemie ochrony zdrowia, uznając za priorytet działalności dobro najmłodszych pacjentów. Współpracują z dużymi polskimi ośrodkami, gdzie przy pomocy specjalistów testują swoje nowe rozwiązania. Szczególnie bliska współpraca łączy Zespół z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach, który uznają za swój wiodący ośrodek. Uczestnicy wielu konferencji krajowych i międzynarodowych.


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
19.10.2016, godz. 9:00-20:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

http://lsos.info/

PODZIEL SIĘ