System zdalnego wsparcia rehabilitacji

Liczba osób oczekujących na realizację świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej w Polsce stale rośnie (w przypadku pracowni fizjoterapii z 412 768 na koniec 2011 roku, do 612 988 osób na koniec 2013 roku; na oddziałach rehabilitacyjnych odpowiednio z 113 957 do 150 143 osób, a w przypadku ośrodków rehabilitacji dziennej: z 31 242 do 49 524 osób – wg raportu NIK, 2014) pomimo wzrostu nakładów finansowych. Wydłuża się rzeczywisty czas oczekiwania na udzielenie świadczenia, którego mediana w 2013 roku wynosiła 129 dni.
Chcąc sprostać wymaganiom pacjentów, potrzebom rynku oraz oczekiwaniom m.in. firm ubezpieczeniowych i pracodawców w zakresie rehabilitacji – konieczne staje się wprowadzenie innowacyjnych, usprawniających proces rehabilitacji rozwiązań.

Warunkiem skutecznej rehabilitacji leczniczej, przyjętym jako kanon polskiego modelu rehabilitacji, jest jej wczesne zapoczątkowanie oraz jej systematyczne kontynuowanie również w warunkach domowych.
Chcielibyśmy, aby Pacjenci w Polsce skutecznie i bezpiecznie realizowali te założenia, poprzez rozpoczęcie rehabilitacji w odpowiednim czasie oraz utrzymanie jej ciągłości w dogodnym dla nich miejscu.

mReh Sp. z o. o. dostarcza rozwiązania w zakresie wsparcia rehabilitacji poprzez realizację zdalnego jej wsparcia przez system mobiReh.
Naszym celem jest zapewnienie pacjentom, poprzez nowoczesne formy, zdalnej rehabilitacji, umożliwiającej skuteczne i bezpieczne realizowanie indywidualnych zaleceń lekarzy i fizjoterapeutów oraz zapewnienie specjalistom medycznym dostępu do danych ćwiczących na odległość pacjentów w celu lepszego monitoringu i analizy skuteczności prowadzonej terapii.

System zdalnego wsparcia rehabilitacji mobiReh to interaktywny program rehabilitacji dzień po dniu, dostosowany do poszczególnych typów urazów oraz dysfunkcji układu ruchu oraz zestaw czujników do obiektywizacji wykonywanego treningu.
System mobiReh wspiera użytkowników aplikacji w ćwiczeniach w zakresie rehabilitacji pourazowej, pooperacyjnej i związanej z chorobami narządu ruchu, umożliwiając zdalną współpracę pacjenta z rehabilitantem czy lekarzem, polegającą na indywidualizacji ćwiczeń.
W skład mobiReh wchodzą:

 1. Platforma dla specjalistów mobiReh
 2. Platforma dla pacjentów mobiReh
 3. Aplikacja mobilna mobiReh
 4. Czujniki w technologii wearable

W pracy nad rozwiązaniami mobilnymi w rehabilitacji merytoryczna poprawność, bezpieczeństwo ćwiczeń oraz zgodność ze standardami EBM stanowią fundament. Z tego właśnie powodu mReh od początku pracy nad projektem współpracuje z renomowanymi jednostkami naukowymi w tym z Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie, Katedrą Rehabilitacji Klinicznej, Zakładem Rehabilitacji w Ortopedii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Fizjoterapii, Zakład Chorób Kości i Stawów oraz Europejska Fundacja Osteoporozy i Chorób Mięśniowo- Szkieletowych.

Projekt rozwijany jest w języku polskim, ma charakter ogólnokrajowy. Dzięki szerokiej współpracy naukowo-badawczej oraz promocji pomysł może być realizowany globalnie. Pierwsze wdrożenie systemu ukaże się na rynku zimą tego roku – dostępna dla pacjentów, lekarzy, fizjoterapeutów oraz osób i instytucji zaangażowanych w promocję zdrowia układu ruchu.

Jesteśmy firmą otwartą na współpracę. Naszym nadrzędnym celem jest zwiększenie efektywności, skuteczności i bezpieczeństwa realizowanej przez pacjentów rehabilitacji.

Na obecnym etapie rozwoju aplikacji naszymi głównymi celami są:

 • budowanie szerokiej współpracy krajowej oraz zagranicznej dla wprowadzania systemu mobiReh jako rozwiązania wspierającego zdalną rehabilitację w zakresie chorób układu ruchu i schorzeń kardiologicznych;
 • wsparcie procesu tworzenia treści merytorycznej oraz kolejności rozwoju kolejnych czujników (dlaczego i jakie zagadnienia, w jakiej kolejności realizowane, do kogo adresowane);
 • promocja systemu mobiReh wśród pacjentów, fizjoterapeutów, środowiska medycznego, osób i instytucji zaangażowanych w promocję i ochronę zdrowia układu ruchu oraz firm ubezpieczeniowych i pracodawców w zakresie rehabilitacji, dla jak najszerszego jej wykorzystania.

Poszukujemy możliwości współpracy w celu realizacji powyższych zagadnień.

W ramach współpracy oferujemy:

 • Pionierskie wdrożenie systemu zdalnej rehabilitacji z wykorzystaniem zestawem czujników,
 • Opracowanie dedykowanych zestawów ćwiczeń,
 • Całkowicie darmowy dostęp do platformy WWW dla fizjoterapeutów i firmy,
 • Dostęp do aplikacji mobilnej dla pacjentów,
 • Niezależne (samodzielne) zestawy czujników w wersji prototypowej i wdrożeniowej,
 • Zintegrowane zestawy czujników (w połączeniu z wybranym sprzętem rehabilitacyjnym).

Oczekiwania od Partnera:

 • Współpraca merytoryczna nad opracowywaniem i wdrożeniem systemu mobiReh,
 • Aktywny udział w udoskonalaniu funkcjonalności czujników i oprogramowania,
 • Współpraca z zespołem informatycznym i merytorycznym mReh.

Poznaj prezenterów:

Aleksandra Gawrońska

System zdalnego wsparcia rehabilitacji

Prezes Zarządu – z wykształcenia lekarz, rezydentka radiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, absolwentka studiów podyplomowych z zarządzania w ochronie zdrowia na Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie, stypendystka fundacji A. Pagi, z doświadczeniem w pracy w WHO.
W projekcie koordynuje całość prac zarówno od strony medycznej jak i organizacyjnej.

Bartosz Koziej

System zdalnego wsparcia rehabilitacji

PODZIEL SIĘ