Symulator echokardiografii przezprzełykowej

Symulator echokardiografii przezprzełykowej przeznaczony jest do prowadzenia szkoleń / warsztatów zarówno dla lekarzy specjalistów, lekarzy w trakcie specjalizacji, jak również dla studentów medycyny, którzy nieinwazyjnie będą mogli szlifować swoje umiejętności diagnostyczne w przedmiotowym zakresie – potrzeba współpracy z uczelniami medycznymi, szpitalami, firmami szkoleniowymi, a także z firmami farmaceutycznymi w przedmiocie organizacji wspólnych szkoleń / warsztatów dla lekarzy / studentów lub doposażenia własnych zasobów sprzętowych w nowe symulatory. Ważnym elementem tego punktu jest konieczność promocji zagranicznej urządzenia – potrzeba znalezienia kontrahentów / partnerów w zakresie dystrybucji i sprzedaży symulatorów w różnych krajach świata. Tego typu urządzenia mogą znaleźć swoje 100% finansowanie w zakończonym konkursie w dział. 3.1 PO WER realizowanym przez Ministerstwo Zdrowia, który dedykowany był tworzeniu / rozwoju w uczelniach medycznych centrów symulacji – potrzeba współpracy z centrami symulacji w przedmiocie wykorzystania symulatorów na zasadzie sprzedaży / dzierżawy. Główną zaletą symulatora MedSimTech jest mobilność i prostota urządzenia oraz unikalne oprogramowanie bazujące na obrazach CT (tomografia komputerowa). Posiadamy bibliotekę kilku przypadków chorobowych, która ma być stale rozwijana – potrzeba współpracy ze szpitalami w zakresie udostępnienia obrazów CT serca. Perspektywa rozwoju symulacji medycznej na obszar przezklatkowy serca, a także kolejnych organów typu nerki, wątroba – potrzeba współpracy przy rozwoju badawczym i wdrożeniowym kolejnych wersji symulatorów z serii Medical Simulation Technologies.

Więcej na temat firmy: http://www.mstech.eu/

  • Medical Simulation Technologies,
  • ul. Czarnowiejska 50b, 30-054 Kraków
  • E: office@mstech.eu

Poznaj autora:

Adam Piórkowski

Symulator echokardiografii przezprzełykowej

PODZIEL SIĘ