Świadomy minimalizm

Świadomy minimalizm w podejściu do informacji w procesie zdalnego monitorowania niewydolności serca.

Założeniem prezentacji jest przedstawienie rozwiązania polegającego na połączeniu znanych i sprawdzonych rozwiązań organizacyjnych i technicznych z dziedziny technologii informacyjnych w nowym obszarze usług jakim jest monitorowanie telemedyczne pacjentów z niewydolnością serca, na przykładzie projektu badawczo – rozwojowego współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED. Projekt ten realizowany przez WASKO S.A. jako głównego partnera technologicznego w konsorcjum z wiodącymi ośrodkami kardiologicznymi jak Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, American Heart of Poland, wyznacza nowe kierunki w obsłudze systemów zarządzania dla telemedycyny i ogólnie pojętego eZdrowia.

W ramach przeprowadzonych prac badawczych realizowanych w interdyscyplinarnym zespole lekarzy,naukowców i inżynierów – opracowano nowe metody optymalizujące pracę personelu medycznego z wykorzystaniem platformy zdalnego monitorowania pacjentów z wszczepionymi urządzeniami kardiologicznymi. Celem prezentacji jest zainteresowanie potencjalnych odbiorców wyników tych badań czyli jednostki szpitalne, oddziały kardiologii nowym narzędziem do optymalizacji pracy personelu w procesie obsługi pacjenta objętego zdalnym monitorowaniem urządzenia wszczepialnego. Prezentacja będzie miała na celu przedstawienie zalet związanych z zastosowania tej metodologii w oparciu publikacje naukowe i najlepsze praktyki w ośrodku referencyjnym jakim jest Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Produkt jest we wczesnej fazie komercjalizacji, która to w pełnym dostępie będzie w ostatnim kwartale 2016r. Powstała innowacyjna platforma zbierania danych jest częścią grupy produktów Grupy Kapitałowej WASKO S.A..


Poznaj prezenterów:

Marcin Wilczek

Świadomy minimalizm

 

Absolwent Akademii Morskiej w Gdyni. Od początku kariery zawodowej związany z Grupą Kapitałową WASKO w której zajmuje się poszukiwaniem, przygotowywaniem i realizacją projektów B+R. Czynnie współpracuje z wieloma uczelniami w kraju. Ekspert projektów aplikacyjnych woj. Śląskiego w ramach RPO WSL.
 

Aleksander Płaczek

System zdalnego wsparcia rehabilitacji

PODZIEL SIĘ