Spektroskopia ramanowska

Spektroskopia ramanowska jest od kilku lat techniką stosowaną w badaniach w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym. Na podstawie takich pomiarów możliwe jest określenie dystrybucji API w badanych produkcie, sprawdzenia czy substancja aktywna wiąże się z innym wypełniaczem w czasie procesu tabletkowania. Pomiary ramanowskie dostarczają również informacji na temat sposobu rozkładu substancji w produktach gotowych. Ponadto pozwalają na wskazanie form polimorficznych, jeżeli takie istnieją. W badaniach dla przemysłu kosmetycznego stanowią jedno ze źródeł wiedzy na temat badania przenikalności formulacji półpłynnych, maści, kremów poprzez warstwy skóry. Tego typu badania pozwalają na określenie głębokości wchłaniania kosmetyków w skórę.

Laboratorium Obrazowania JCI jest laboratorium usługowym. Głównie wykonywane są tu badania dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego. Wykonujemy badania z wykorzystaniem spektrometru ramanowskiego do określenia rozkładu substancji w tabletkach, określenia zakresu wielkości ziaren, sprawdzenia homogeniczności rozkładu API, określenia form polimorficznych API. Dla branży kosmetycznej na podstawie prowadzonych badań jesteśmy w stanie określić głębokość wchłaniania kosmetyków w skórę. Poza wykonywanymi badaniami służymy doradztwem oraz projektowaniem badań.


Poznaj prezentera:

Emilia Staniszewska-Ślęzak

Emilia Staniszewska-Ślęzak

Doktor nauk chemicznych w zakresie spektroskopii (Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków). Od dwóch lat związana z Jagiellońskim Centrum Innowacji, gdzie obecnie pełni rolę kierownika Laboratorium Obrazowania. Od lat swoje zainteresowania skupia wokół spektroskopii ramanowskiej i spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni. Jest współautorką 10 publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej oraz licznych wystąpień konferencyjnych.


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
19.10.2016, godz. 9:00-20:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

http://lsos.info/

PODZIEL SIĘ