Selektywny rozdział biogazu

Celem przedsięwzięcia jest zbadanie a następnie wprowadzenie na rynek krajowy i europejski technologii selektywnego rozdziału biogazu. Wobec rosnącego zapotrzebowania rynku na technologie przetwórcze biogazu nie skupiające się jedynie na instalacjach odsiarczania podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu budowie badawczej instalacji pilotażowej. Instalacja ta o wydajności 1 kg/h ma za zadanie usunąć selektywnie siarkowodór wobec ditlenku węgla i metanu. Usuwanie siarkowodoru będzie realizowane metodami absorpcji chemicznej aktywowanymi roztworami amin. Po usunięciu z biogazu siarkowodoru na drodze kolejnej adsorbcji zostanie rozdzielony metan od ditlenku węgla. Produktem finalnym instalacji będzie biometan o wysokiej czystości oraz strumień ditlenku węgla.

Technologia ta jest przeznaczona dla produkcji wielkotonażowych i stanowi doskonałą alternatywę dla klasycznych układów CHP tak szeroko rozpowszechnionych na rynku europejskim. Zaletami tej technologii są możliwość dowolnego zagospodarowania metanu (np. do syntez) oraz pozwala odzyskać strumień CO2 który z powodzeniem może być wykorzystany w gospodarstwach rolniczych jako nawóz gazowy lub tradycyjnie sprężany i konfekcjonowany do butli.

Na chwilę obecną opracowano dokumentację wykonawczą instalacji pilotażowej składającej się z wytwornicy biogazu o zadanym składzie, kolumn absorpcyjnej i regeneratora, węzła separacji, układu utylizacji termicznej gazowych produktów ubocznych oraz węzła sit molekularnych. Wykonano także reaktor syntezy siarkowodoru oraz skompletowano niektóre układy regulacyjne i pomiarowe. Do połowy przyszłego roku planujemy zakończyć budowę instalacji pilotażowej a w 3 kwartale 2017 rozpocząć testy. Projekt finansujemy ze środków własnych.

Cel oferty:
  • wprowadzenie na rynek europejski technologii selektywnego rozdziału składników biogazu;
  • poszukujemy instytucji, firm lub organizacji zainteresowanych współpracą w zakresie badań, wykonawstwa budowlanego;
  • oferujemy wielkotonażową technologię alternatywnego wykorzystania produktów biogazowni.

Poznaj prezentera:

Radosław Kmieć

Selektywny rozdział biogazu

Absolwent Politechniki Krakowskiej Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, inżynier procesu, projektant, wieloletnie doświadczenie w projektowaniu instalacji przemysłowych w zakresie zagadnień procesowych i montażowych, doświadczenie w realizacji inwestycji oraz w utrzymaniu ruchu instalacji przemysłowych, właściciel biura inżynierskiego zajmującego się projektowaniem aparatury chemicznej i rafineryjnej w zakresie transportu mediów, wymiany ciepła i wymiany masy.

PODZIEL SIĘ