Renaturyzacja siedlisk cennych

Działania renaturyzacyjne są znanym i powszechnie stosowanym zabiegiem ochrony czynnej polegającym na przywracaniu pierwotnych warunków siedliskowych. Dobór metod renaturyzacji jest ściśle związany z właściwościami i warunkami panującymi w danym siedlisku. Zakres działań realizowanych w ramach prowadzonych prac renaturyzacyjnych dobierany jest w taki sposób aby ingerencja w środowisko naturalne była jak najmniejsza i rokująca jak najlepsze efekty. Powszechnie tego typu działania postrzegane są jako trudne w realizacji i obarczone znacznymi kosztami, zaś ich udatność jest mała. Praktyka wskazuje jednak, że można podejmować działania renaturyzacyjne, których koszty są niskie a pozytywne efekty widoczne są w stosunkowo krótkim czasie.

Jako przykład może posłużyć renaturyzacja siedlisk hydrogenicznych – bagiennej olszyny górskiej w masywie Babiej Góry oraz zmienno-wilgotnych łąk na obszarze Natura 2000 Łąki Dąbrowskie. Działania renaturyzacyjne tam przeprowadzone wskazują, że przy minimalnej ingerencji w środowisko naturalne, z wykorzystaniem naturalnych materiałów pozyskanych na miejscu oraz wykorzystując ekstensywne formy użytkowania uzyskano pozytywny efekty, zgodne z założeniami początkowymi założeniami projektów.

Efekty takie można osiągnąć dzięki współpracy interdyscyplinarnych zespołów z jednostkami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz funduszami celowymi.

Celem przedstawianej oferty jest nawiązanie współpracy z samorządami i przedsiębiorcami, w zakresie, szkoleń oraz pozyskiwania środków na realizacje działań związanych z ochroną przyrody i ochroną środowiska.


Poznaj prezentera:

Paweł Nicia

Paweł Nicia


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
19.10.2016, godz. 9:00-20:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

http://lsos.info/

PODZIEL SIĘ