Recepty społeczne

Istotą recept społecznych (ang. social prescribing) jest zaangażowanie pracowników służby zdrowia (lekarzy pierwszego kontaktu, rehabilitantów, pielęgniarek) w celu zidentyfikowania potencjalnie samotnych osób starszych i/lub osób zależnych i skierowania ich do lokalnie dostępnych usług czy wydarzeń dla nich dedykowanych.

Chodzi o udrożnienie kanału komunikacji z osobami, dla których wizyta u lekarza jest często jedyną motywacją do wyjścia z domu i spotkania z kimś na żywo. Jest to dla nich okazja, by dowiedzieć się, co się dzieje w okolicy, porozmawiać z kimś twarzą w twarz w poczekalni, poczuć się zaopiekowanym i zauważonym na recepcji i przez personel medyczny. Tym właśnie kanałem można przekazać seniorom „Receptę na życie” – informacje o dostępnych formach aktywności ze wskazaniami lekarskimi do uczestnictwa w wybranych wydarzeniach. Mechanizm recept społecznych zakłada, że autorytet lekarza czy personelu medycznego stanowi motywator dla osób z receptą do podjęcia aktywności i uwolnienia się od poczucia samotności, bo taki jest właśnie główny cel tego przedsięwzięcia.

Projekt jest nowatorski i nietypowy na skalę Polski, ale takie rozwiązania już sprawdzono i uznano za skuteczne w Wielkiej Brytanii, m.in. w ramach kampanii na rzecz zakończenia samotności realizowanej przez AGEUK (Campaign to End Loneliness). Podobne mechanizmy „przepisywania społecznego” (social prescribing) wdrożono też do standardów praktyki lekarskiej we Francji. Pojawiają się tam projekty nie tylko z myślą o seniorach, ale także o innych grupach wiekowych.

Pierwszy samorząd w Polsce już wdrożył ideę recept społecznych testując ten model wsparcia jako innowację w ramach Generatora Innowacji Sieci Wsparcia. Można mówić o sukcesie projektu: ponad 20% pacjentów, którzy otrzymali recepty, skorzystało z rekomendowanych lokalnych aktywności, a ich odsetek wciąż rośnie.

Oferta, czyli cel prezentacji

Powyżej opisany sukces testowania innowacji może wkrótce stać się udziałem również innych samorządów czy placówek służby zdrowia, dzięki sprawdzonemu modelowi działania, który wkrótce będzie dostępny online lub który pomoże wdrożyć pomysłodawca i koordynator innowacji – PCG Polska.

Prezentacja przedstawi bliżej wielowymiarowe korzyści z wdrożenia recept społecznych.

Jest zatem adresowana do przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych i placówek służby zdrowia (zarówno prywatnych i publicznych), którzy chcieliby wdrożyć podobny mechanizm aktywizowania mieszkańców w swojej gminie lub w swoim obiekcie – samodzielnie lub z pomocą PCG Polska.

Recepty społeczne mogą stać się wyróżnikiem oferty lokalnych instytucji i placówek zdrowotnych.


O Prezentującym

PCG Polska stanowi integralną część globalnej firmy Public Consulting Group, specjalizującej się w usługach dla instytucji i firm działających w sferze publicznej. Działania PCG w Polsce od 2009 r. są skierowanie na kreowanie innowacji, strategii oraz poprawę jakości usług oferowanych w sektorze publicznym poprzez analizę i efektywne wykorzystanie danych. Globalny charakter firmy sprawia, że nasi klienci uzyskują dostęp do wiedzy i doświadczeń międzynarodowych grup ekspertów.

Ewa Rogalska

Ewa Rogalska

Dyrektor Działu Zdrowie i Pomoc Społeczna PCG Polska, project manager, koordynator, audytor i trener z wieloletnim doświadczeniem w projektach badawczych, analitycznych i szkoleniowych w dziedzinie edukacji, zdrowia i polityki społecznej zdobyte w USA, Wielkiej Brytanii i w Polsce. Zaangażowana w projekty związane z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją (w tym osób starszych i zależnych). Od blisko 10 lat związana z sektorem publicznym. Posiada wykształcenie w dziedzinie zarządzania strategicznego, komunikacji, innowacji na rzecz starzejącego się społeczeństwa oraz geriatrii i zarządzania opieką długoterminową.


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
11.10.2018, godz. 9:00-22:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

Life Science Open Space 2018