Potencjał i pole dla nanotechnologii w kardiologii

Zastosowanie nanotechnologii w medycynie rozwija się od lat. W tym zakresie pojawiły się nowe metody diagnostyczne, m.in. z wykorzystaniem nanocząsteczek dołączonych do przeciwciał, które mogą być wykrywane za pomocą pola magnetycznego (nanocząsteczki wrażliwe na polaryzację) bądź z wykorzystaniem innych technik obrazowych (np. fluorescencja).

Nanocząsteczki wykorzystywane są również jako nośniki leku, dzięki czemu znacznie łatwiej jest dostarczyć substancję leczniczą w miejsce, w którym jej działanie jest najistotniejsze, jednocześnie redukując jej działania niepożądane w narządach i tkankach, w których gromadzenie leku jest zredukowane.

Rozwój nanocząsteczek jak również nanorobotów może mieć bardzo wyraźny wpływ na leczenie schorzeń kardiologicznych. Jednym z szeroko badanych zastosowań nanotechnologii jest jej wykorzystanie w leczeniu zmian miażdżycowych w zakresie naczyń krwionośnych – istnieją już symulacje pokazujące, w jaki sposób dedykowane nanoroboty, wyposażone w odpowiednie narzędzia, takie jak związki chemiczne, leki czy bezpośrednie oddziaływanie mechaniczne mogą eliminować blaszki miażdżycowe zwężające światło tętnicy.

Oferta, czyli cel prezentacji

KCRI posiada doświadczenie w projektowaniu, prowadzeniu i raportowaniu badań klinicznych wyrobów medycznych. Posiada również kadrę specjalistów dobrze zorientowanych w zakresie nowych technologii medycznych. Chętnie wesprzemy zespoły projektowe w zakresie projektowania badań klinicznych nowych rozwiązań dla medycyny jak również w zakresie konfrontacji zastosowania pomysłu z potrzebami i możliwościami jego wdrożenia do medycyny klinicznej.


O Prezentującym

Olga Gorodecka

Olga Gorodecka

KCRI Sp. z o.o. – firma o dużym doświadczeniu w przeprowadzeniu badań klinicznych leków i wyrobów medycznych, z wysoko wykwalifikowaną kadrą z zakresu medycyny i start-up.

 
 
 
 


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
11.10.2018, godz. 9:00-22:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

Life Science Open Space 2018