Patent - na dobre i na złe

Aby czerpać korzyści finansowe ze swojego innowacyjnego pomysłu, należy zadbać o odpowiednią jego ochronę. Patent jest prawem wyłącznym, gwarantującym wspomnianą ochronę. Aby skutecznie korzystać z wynalazku, już na etapie projektowania rozwiązania należy mieć świadomość z jednej strony zagrożeń, z drugiej zaś potencjalnych profitów jakie mogą wystąpić na drodze do komercyjnego sukcesu.

Gdzie i jak sprawdzić czy rozwiązanie posiada zdolność patentową? Jak określić zakres monopolu i gdzie chronić swoje rozwiązanie: Argentyna, Francja, a może Polska – i jakie czynniki powinny o tym decydować? Kiedy dochodzi do naruszenia patentu? Czy ktoś mnie podrabia/kopiuje? Czy sam jestem w stanie zadbać o właściwą ochronę swojego rozwiązania? Jaka perspektywa czasowa powinna mieć miejsce? Czy i kto może wesprzeć moje starania w skomercjalizowaniu wynalazku, nad którym pracuję?

Odpowiedzi na te i wiele innych kluczowych pytań – które zadają sobie naukowcy, start-upy czy przedsiębiorcy – przedstawione zostaną podczas prezentacji, której głównym założeniem jest wskazanie dobrych i złych praktyk ochrony wynalazków z szeroko pojętej dziedziny LifeScience.

Prezentacja będzie dotyczyła najciekawszych i najbardziej newralgicznych – z punktu widzenia naukowca bądź przedsiębiorcy – zagadnień dotyczących ochrony patentowej.
Poznamy przykłady dobrej i złej praktyki ochrony praw wyłącznych w postaci patentów z dziedzin techniczno–przyrodniczych. Słuchacz po wysłuchaniu prezentacji będzie bogatszy w wiedzę o podstawowych i najbardziej kluczowych kwestiach dotyczących ochrony – tak w trakcie jej uzyskiwania jak i późniejszego eksploatowania patentu. Informacje przedstawione zostaną w przystępny i oryginalny sposób – na przykładach i anegdotach (wg. zasad TED) – tak aby idea ochrony patentowej towarzyszyła ludziom biznesu i kreatywnym naukowcom na co dzień.


Poznaj prezentera:

Piotr Godlewski

Patent - na dobre i na złe

Piotr Godlewski specjalizuje się w ochronie rozwiązań z dziedziny nauk przyrodniczych takich jak: biologia, chemia, farmacja, biotechnologia czy medycyna – bierze udział w dokonywaniu międzynarodowych zgłoszeń patentowych (EP oraz PCT), prowadzeniu postępowań dotyczących SPC oraz postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP.
Kwalifikowany europejski rzecznik patentowy (zdany egzamin EQE) i krajowy rzecznik patentowy. Zatrudniony w kancelarii JWP od 2008 roku. Posiada kwalifikacje do występowania przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w sprawach dotyczących znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Ponadto przygotowuje opinie w sprawach dotyczących patentów, przeprowadza badania i prowadzi liczne szkolenia z zakresu własności intelektualnej.

PODZIEL SIĘ