Demo

Strona główna Demo
Test genetyczny

Test genetyczny wykrywający zwiększone ryzyko zachorowania na raka skóry

Nieczerniakowe raki skóry są najczęściej występującymi nowotworami w białych populacjach na całym świecie. Mimo to do dzisiaj nie ma powszechnie dostępnego testu genetycznego pozwalającego...
Od małych partii po szarże przemysłowe

Od małych partii po szarże przemysłowe – prezentacja oferty linii do produkcji kosmetyków

Misja, jaka przyświeca działalności Jagiellońskiego Centrum Innowacji opiera się na fundamentalnym założeniu, że jesteśmy z naszą wiedzą i doświadczeniem po to, by pomóc stworzyć...
Ekstrakty roślinne

Ekstrakty roślinne pozyskane w warunkach nadkrytycznego CO2 jako wielofunkcyjne surowce kosmetyków naturalnych

Na rynku produktów kosmetycznych systematycznie pojawiają się nowe produkty zawierające substancje aktywne pozyskiwane ze świata roślin. W tej grupie coraz większą popularnością cieszą się...
Kosmetologia

Czy i jakie są narzędzia, służące ocenie komercyjnego potencjału firmy?

Kluczowym etapem rozwoju każdego przedsiębiorstwa, powinna być szczegółowa analiza potrzeb danego rynku, zagrożeń tam czyhających, konkurentów obecnych na danym obszarze czy wreszcie opłacalności ponoszonych...
CoreLab KCRI

Laboratorium Analiz Źródłowych CoreLab KCRI – standaryzacja i powtarzalność pomiarów diagnostycznych

Wykonanie zabiegu PCI (ang. percutaneus coronary intervention) (udrożnienie naczynia z implantacją stentu) w zakresie naczynia odpowiedzialnego za ostry zespół wieńcowy prowadzi do poprawy rokowania...
Zdrowy budynek - Bezpieczna Praca

Zdrowy budynek – Bezpieczna Praca

Problematyka jakości powietrza wewnętrznego jest w ostatnich latach przedmiotem zainteresowania szczególnie w świetle badań dokumentujących, że przeciętny współczesny Europejczyk spędza ponad 80% czasu w...
Biobanki

Biobanki jako kompleksowa usługa informatyczna

Biobanki stały się jednym z nieodłącznych elementów nauki XXI wieku. Postrzegane są one co raz częściej jako kompleksowa usługa integrująca w sobie wiele funkcji....
Funkcjonalne nano i mikrocząstki

Funkcjonalne nano i mikrocząstki – synteza oraz zastosowania w innowacyjnych materiałach i technologiach (FUNANO)

W okresie od 2010 do 2014 roku realizowano w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN projekt POIG.01.01.02-12-028/09 „Funkcjonalne nano i mikrocząstki...
Wsparcie biznesowe ekspansji na rynek szwajcarski

Jak skutecznie działać na rynkach niemieckojęzycznych i dlaczego tylko niektórzy odnoszą sukces?

Celem projektu jest wsparcie polskich firm w ekspansji na rynek szwajcarski i niemiecki, zainicjowanie tam współpracy biznesowej oraz rozpoczęcie / zwiększenie sprzedaży na tym...
Skalowanie lekarza - jak zachować bezpieczeństwo wdrażając AI w zdrowiu

Skalowanie lekarza – jak zachować bezpieczeństwo wdrażając AI w zdrowiu?

Dostęp do narzędzi opartych o sztuczną inteligencję ma zrewolucjonizować opiekę zdrowotną i rozwiązać problem długości oczekiwania na wizytę u lekarza. Jednak badania interakcji użytkowników...