Demo

Strona główna Demo
Biosensory

Biosensory, czyli przyszłość diagnostyki

Biosensory zrewolucjonizowały diagnostykę oraz opiekę medyczną, a także znalazły zastosowanie w wielu dziedzinach niezwiązanych bezpośrednio z medycyną – ochronie środowiska, produkcji żywności, a nawet...
Hybrydowe nukleazy

Skuteczna i bezpieczna modyfikacja genetyczna komórek in vivo z perspektywy naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego

W tym aspekcie, coraz większą popularnością cieszą się narzędzia oparte o hybrydowe nukleazy, takie jak CRISPR/Cas9 (ang. Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats/Cas9 nuclease)....
Laktoferyna

Jak dopomóc naszym przyjaciołom w brzuchu i nam samym?

Wskutek niewłaściwej diety dochodzi do zachwiania równowagi wśród rozlicznych rodzajów bakterii, co może skutkować zaburzeniem odczuwania bólu, nastrojów (aż do stanów maniakalno-depresyjnych). Dlatego nie...
AudioMovie

AudioMovie – Stop dyskryminacji i zero barier czyli przyszłość polskiego kina

Jak wiele jest osób w Polsce, które nie chodzą do kina ponieważ nie nadążają czytać napisów? Czy dozwolone jest ograniczanie dostępu do kultury ludziom...
Nanocząstkowy parasol

Nanocząstkowy parasol przeciwsłoneczny

We wcześniejszych epokach opalenizna uważana była za cechę właściwą niższym stanom społecznym, a alabastrowa cera stanowiła nieodłączny element kanonu piękna, będąc równocześnie synonimem przynależności...
Oczyszczanie wód

Nowa technologia usuwania trwałych związków organicznych z wód

Substancje farmaceutyczne dostają się do ścieków komunalnych wraz z moczem (zawierającym ich wolne i zmetabolizowane formy) lub przez wylewanie do instalacji wodociągowej niezużytych albo...
CRISPR-Cas9

Przyszłość inżynierii genetycznej – CRISPR-Cas9. – cz. II

CRISPR-Cas9 stawia przed naukowcami, przynajmniej teoretycznie, nieograniczone pole do popisu w aspekcie zmieniania kodu genetycznego. Umożliwia modyfikację roślin uprawnych, tak aby zwiększyć ich odporność...
Inteligentne powierzchnie bakteriobójcze

Inteligentne powierzchnie bakteriobójcze

Szybkość wzrostu rynku polimerów inteligentnych zależy od nowych, innowacyjnych rozwiązań dających tym materiałom unikalne właściwości i poszerzającym możliwości ich zastosowań. Podążając za zapotrzebowaniem rynku, w...
Ból neuropatyczny

Ból neuropatyczny – ciągle boli

Problem jest niezwykle znaczący, tym bardziej, że dotyczy stanu radykalnie zmniejszającego jakość życia osób nim dotkniętych. Istnieją badania naukowe, w których pacjenci cierpiący na...
Bioelektroda

Potencjalne nowe bezpieczne odnawialne źródło energii – bioelektroda z wykorzystaniem bakterii kwasu mlekowego

Nie jest tajemnicą, iż zasoby paliw kopalnianych zmniejszają się w zastraszającym tempie. Już teraz obserwowane są chwilowe przerwy w dostawach energii elektrycznej, nieraz katastrofalne...