Nanotechnologia

Nanotechnologia jest dziedziną nauki, która odnosi się do materiałów na poziomie molekularnym, które charakteryzują się nowymi właściwościami w porównaniu z materiałami o rozmiarach makroskopowych. Doskonałym przykładem materiałów w rozmiarze „nano” mogą być nanocząstki metali szlachetnych takich jak złoto, srebro oraz miedz. Nanocząstki metali szlachetnych, dzięki unikalnym właściwościom fizycznym i chemicznym znalazły wszechstronne zastosowanie w wielu dziedzinach nauki. Nanocząstki srebra, miedzi i złota wykazują szczególne właściwości bakterio i grzybobójcze, dzięki czemu opracowanie nanomateriałów modyfikowanych takimi nanocząstkami pozwoli wyeliminować problemy związane z niekontrolowaną i niepożądaną obecnością drobnoustrojów chorobotwórczych w szpitalach i miejscach użyteczności publicznej. Kolejnym z obszarów, w których są wykorzystywane nanocząstki jest fotokataliza heterogeniczna. Fotokatalizatorem mogą być nanocząstki ditlenku tytanu modyfikowane nanocząstkami metali. Taki fotokatalizator charakteryzuje się zdecydowanie większą szybkością i wydajnością reakcji chemicznych w porównaniu do półprzewodników w skali makro. W wyniku reakcji fotokatalitycznej generowane są reaktywne formy tlenu, które posiadają bardzo wysoki potencjał utleniania, dzięki czemu mogą rozkładać szerokie spektrum zanieczyszczeń w fazie gazowej w bardzo szybkim czasie. Zatem, powłoki zawierające nanokompozyty ditlenku tytanu modyfikowane nanocząstkami metali o właściwościach fotokatalitycznych i biobójczych mogą być wykorzystane: do oczyszczania powietrza w pomieszczeniach zamkniętych, do poprawy jakości powietrza w aglomeracjach miejskich, do oczyszczania i dezynfekcji powietrza w oczyszczalniach ścieków lub na składowiskach odpadów i w klimatyzacji samochodowej.

Oferta, czyli cel prezentacji

Proponowana oferta obejmuje:

 1. otrzymywanie (i) nanocząstek monometalicznych (srebro i miedź) oraz bimetalicznych (Ag/Cu) wykazujących właściwości bakterio- i grzybobójcze oraz
  (ii) nanocząstek złota o silnym działaniu bakteriobójczym i regenerującym do celów kosmetycznych. W tym zakresie posiadamy doświadczenie w produkcji roztworów wodnych zawierających nanocząstki Ag, Cu używanych do impregnacji tkanin w przemysłowej pralni chemicznej.
 2. projektowanie i wytwarzanie nanomateriałów w postaci cienkich warstw (np. nanorurki TiO2 modyfikowane nanocząstkami metali szlachetnych)
 3. projektowanie instalacji/urządzeń do oczyszczania i dezynfekcji powietrza:
  (i) w pomieszczeniach zamkniętych; (ii) w aglomeracjach miejskich; (iii) w obiektach gospodarki ściekowej; (iv) w urządzeniach do klimatyzacji samochodowej.
 4. Oferujemy również:

  • Opracowanie koncepcji chemicznej i technologicznej dla nowego procesu (posiadamy doświadczenie w opracowaniu technologii oczyszczania ścieków zawierających pestycydy);
  • Projektowanie i budowę źródeł promieniowania opartych na diodach LED (dla reakcji fotochemicznych);
  • Projektowanie i budowę fotoreaktorów;
  • Opracowanie bilansów masy i energii dla procesów technologicznych;
  • Projektowanie i rozbudowę instalacji pilotażowej (również w celach edukacyjnych).

  Jesteśmy otwarci na współpracę i wdrażanie nowych pomysłów! Zachęcamy również do aplikowania o wspólne projekty naukowe oraz wdrożeniowe.


  O Prezentującym

  NanoSci (www.nanosci.solutions) to grupa badawcza wywodząca się z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, zajmującą się wytwarzaniem, charakterystyką oraz zastosowaniem nanomateriałów. Członkowie zespołu posiadają doświadczenie w zakresie wdrażania innowacyjnych technologii wykorzystujących nanomateriały oraz technologii remediacji środowiska.

  Marta Paszkiewicz-Gawron

  Marta Paszkiewicz-Gawron

   
   
   
   
   
   
   
   


  Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
  Life Science Open Space.
  Kiedy?
  11.10.2018, godz. 9:00-22:00
  Gdzie?
  ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

  Life Science Open Space 2018