Nowa substancja aktywna

Celem działań objętych projektem jest wprowadzenie na rynek kosmetyczny nowej substancji biologicznie aktywnej, która może znaleźć zastosowanie jako składnik preparatów pielęgnacyjnych o intensywnym działaniu regenerującym i wspomagającym odbudowę skóry.

Nowy związek jest półsyntetyczną cząsteczką otrzymaną przez modyfikację naturalnie występującego w korze brzozowej alkoholu triterpenowego, stosowanego w preparatach pielęgnacyjnych i leczniczych znajdujących zastosowanie w terapii wielu chorób skóry. Potwierdzono, że nowo otrzymana substancja wykazuje aktywność antyoksydacyjną (20-krotnie wyższą niż cząsteczka macierzysta), działanie ochronne w stosunku do struktur białkowych skóry (aktywność porównywalna do glutationu), wpływa na proces proliferacji fibroblastów i keratynocytów (50% wyższa aktywność w porównaniu do związku wyjściowego), przy równoczesnym bezpieczeństwie stosowania (testy na potencjał drażniący Epiderm).

Innowacyjną cząsteczkę otrzymano przy zastosowaniu niekonwencjonalnej metody syntezy opartej na nieszkodliwych reagentach, mając na uwadze potencjalne zastosowanie preparatu na skórę wymagającą specjalistycznego traktowania.

Stanowić ona może składnik aktywny preparatów dedykowanych skórze uszkodzonej, podrażnionej, wymagającej intensywnej regeneracji, a także wspomagających naturalne procesy odbudowy struktur białkowych skóry. Co warto podkreślić, mechanizm działania opisywanej substancji aktywnej jest odmienny niż składników recepturowych dostępnych na rynku preparatów, a technologia jej wytwarzania nie wymaga dodatkowych nakładów finansowych, nie licząc środków na zakup surowców.

Dla nowej cząsteczki aktywnej opracowana została karta charakterystyki, została ona również zgłoszona do rejestracji w bazie surowców dopuszczonych do stosowania w preparatach kosmetycznych.

Strukturę oraz czystość nowej cząsteczki potwierdzono metodami spektroskopowymi oraz krystalograficznymi. Zarówno struktura nowej substancji aktywnej, jak i technologia jej otrzymania chronione są trzema patentami na terenie RP, a także patentem międzynarodowym.

Oferta, czyli cel prezentacji

Ofertą jest zakup praw do syntezy i sprzedaży czystej substancji aktywnej (izonikotynianu lupeolu). Prawa te mogą być odkupione przez firmy zainteresowane wdrożeniem tego produktu na rynek. Oferta jest kierowana zarówno do firm kosmetycznych poszukujących innowacyjnych rozwiązań, jak i firm farmaceutycznych oferujących specjalistyczne preparaty do pielęgnacji skóry po poparzeniach (w tym także onko-kosmetyki) oraz skóry narażonej na działanie szkodliwych czynników środowiskowych.


O Prezentującym

Przedstawione rozwiązanie docenione zostało na Międzynarodowych Targach Wynalazków IWIS 2017 (brązowy medal), otrzymało również nagrodę specjalna w ogólnopolskim konkursie „Student Wynalazca 2017”.

W ramach projektu TRL+ pod patronatem Prorektora ds. Nauki Politechniki Krakowskiej realizowanego ze środków projektu „Inkubator Innowacyjności+” współfinansowanego ze środków MNISW sfinansowane zostały badania mające na celu przygotowanie produktu do wdrożenia na rynek.

Magdalena Malinowska

Magdalena Malinowska

Zespół badawczy (dr inż. Elżbieta Sikora, dr. inż. Magdalena Malinowska oraz prof. dr hab. inż. Jan Ogonowski), który opracował opisany wyżej wynalazek posiada doświadczenie w zakresie syntezy oraz badania właściwości nowych pochodnych związków biologicznie czynnych, a także recepturowaniu kosmetyków, badaniu właściwości fizykochemicznych surowców kosmetycznych i farmaceutycznych. Cały zespół pracuje w Instytucie Chemii i Technologii Organicznej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
11.10.2018, godz. 9:00-22:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

Life Science Open Space 2018