MedStream Designer

Projekt platformy MedStream Designer (MSD) zrealizowany został we współpracy z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, a współfinansowany był przez NCBiR. Głównym celem platformy jest umożliwienie lekarzom dostępu do danych zgromadzonych w systemie szpitalnym, zdalnie, o dowolnej porze i w dowolnym kształcie. Platforma MSD pozwala na błyskawiczne wyszukiwanie i grupowanie pacjentów według takich kryteriów, jak: podane leki, wyniki laboratoryjne, wykonane procedury medyczne (z wykorzystaniem klasyfikacji ICD-9), notatki lekarskie i wyniki opisowe, pobyty szpitalne i diagnozy (wg ICD-10) itd. Cechą wyróżniającą jest możliwość wyszukiwania pacjentów na podstawie schematów/ścieżek leczenia, a także prezentacja kosztu leczenia pacjenta wg danej ścieżki. Wszystkie zapytania o kohortę pacjentów tworzone są całkowicie w trybie graficznym, nie jest potrzebna żadna wiedza informatyczna do wygenerowania raportu o dowolnym kształcie, na żądanie. Ponadto MSD wyposażono w moduł wyszukiwania pełnotekstowego z którego korzystają m.in. Google, Yahoo i inni giganci IT. Wyszukiwanie pełnotekstowe to technika przeszukiwania tekstu w celu znalezienia słów lub całych fraz niezależnie od ich formy gramatycznej (przypadku, osoby, liczby) lub rozdzielenia ich stop-słowami („z”, „od”, „ale”, „i”). Wykorzystanie zaawansowanych algorytmów tej techniki w MSD pozwala na szybkie i wydajne przeszukiwanie milionów dokumentów tekstowych powiązanych z procesem leczenia pacjenta, których przeszukanie inną metodą w porównywalnym czasie byłoby niemożliwe. Co więcej dane te nie są tylko wyszukiwane, ale mogą również służyć do identyfikacji grupy docelowej.

MSD przede wszystkim:

  • Redukuje koszty analiz dużych zbiorów danych.
  • Umożliwia nieskrępowany i dowolny dostęp do danych medycznych bez jakiejkolwiek znajomości wiedzy IT.
  • Poprawa jakości leczenia poprzez możliwość wyszukiwania najlepszych wzorców leczenia i przeprowadzania analiz porównawczych obejmujących pełen zakres danych z systemu szpitalnego HIS.
  • Wspiera proces doboru pacjentów do badań klinicznych poprzez szybką i dokładną selekcja pacjentów.
  • Wspiera proces wymiany wiedzy bowiem dzięki MSD lekarze mogą korzystać ze wzajemnego doświadczenia i wiedzy. Schematy postępowania, nietypowe przypadki, notatki lekarskie są teraz dostępne za pomocą kilku kliknięć dla każdego.

Poznaj prezentera:

Wojciech Siomak

Wojciech Siomak


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
19.10.2016, godz. 9:00-20:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

http://lsos.info/

PODZIEL SIĘ