Materiały do Polskiego Systemu Wspomagania Serca

Abstrakt dotyczy tematyki projektu m-era.net, który realizujemy wspólnie z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu.

Celem projektu jest minimalizacja powstawania zatorów zakrzepowych zagrażających życiu w pulsacyjnej komorze wspomagania serca, przez zastosowanie nowej, biomimetycznej zastawki serca wykonanej na bazie kompozytów metalowo-polimerowych.

Celem głównym badań jest zmodyfikowana powierzchnia materiałów cienkowarstwowych nałożonych na podłoże polimerowe stanowiąca mikrośrodowisko dla wychwytu i kontrolowanego różnicowania komórek macierzystych uzyskane przez odpowiedni udział naprężeń własnych i zoptymalizowaną sztywność powierzchniową. Powierzchnie dedykowane są do polskiego systemu wspomagania serca ReligaHeart.

Projekt finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. „Opracowanie innowacyjnej bioaktywnej protezy zastawki serca”.
Projekt realizowany w Konsorcjum w składzie:
Lider Konsorcjum: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Zbigniewa Religi
Członkowie Konsorcjum:

  • Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
  • Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków
  • FRK „INTRA-CORDIS” Sp. z o.o.

Poznaj prezentera:

Roman Major

Materiały do Polskiego Systemu Wspomagania Serca

Doktor habilitowany inżynier Roman Major, pracownik Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej in. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk, zajmuje się inżynierią biomedyczną w szczególności materiałami do kontaktu z krwią. Prace ukierunkowane są na rozwój pod względem materiałowym, systemów wspomagania serca typu Religa Heart. Uczestniczyliśmy w Programie Polskie Sztuczne Serce.

PODZIEL SIĘ