Maszynowe rozpoznawanie emocji

Jednym z ostatnich wielkich niewyeksplorowanych obszarów w świecie aplikacji multimedialnych są ludzkie emocje. Wśród głównych dążeń informatyki afektywnej, poświęconej badaniom emocji w środowisku cyfrowym, jest budowa ich uniwersalnej reprezentacji w systemie komputerowym. Jest to jednak zadanie niezmiernie trudne. Brakuje jednoznacznej definicji tego czym są emocje per se, jeszcze trudniej jest oczekiwać, iż charakterystyka ich byłaby uniwersalna dla całej ludzkiej populacji. Pojawienie się nowoczesnych metod uczenia maszynowego jest nadzieją na osiągnięcie pewnego postępu w tym obszarze. W trakcie prezentacji przedstawię idee projektu badawczego prowadzonego od roku 2016 na Uniwersytecie Jagiellońskim, którego celem jest zidentyfikowanie ludzkich stanów afektywnych podczas rozgrywki komputerowej przy użyciu między innymi nowoczesnych sieci neuronowych. System, który zostanie zbudowany w oparciu o wyniki eksperymentu w najbliższych dwóch latach ma w założeniu być na tyle uniwersalny, aby można go było integrować z różnorakimi aplikacjami, nie ograniczonymi do kontekstu gier wideo. Jednym z prominentnych przykładów takich zastosowań jest medycyna, w której wielce pożądane może być monitorowanie stanu emocji pacjenta oraz wywieranie na nie pozytywnego wpływu.


Poznaj prezentera:

Przemysław Witaszczyk

Przemysław Witaszczyk

Pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego specjalizujący się w fizyce teoretycznej i informatyce gier wideo.
Jego badania koncentrują się między innymi na budowie systemu interakcji człowieka i maszyny, w którym centralną rolę odgrywają emocje i stany afektywne użytkownika w czasie rozgrywki komputerowej. Jest szczególnie zainteresowany zastosowaniami nowoczesnych metod uczenia maszynowego, dzięki którym możliwe będzie efektywne zdefiniowanie stanów emocjonalnych w sposób pozwalający na ich uniwersalne zastosowanie w aplikacjach interaktywnych.
Dr Witaszczyk jest zaangażowany od ponad dziesięciu lat w działania środowiskowe wspierające edukację wyższą skierowaną do przyszłych twórców gier wideo, oraz we współpracę akademii z przemysłem growym. Brał udział w tworzeniu pierwszych studiów informatyki gier w Polsce na UJ, pierwszego klastra KPT firm growych w Małopolsce, a także inicjował powstanie festiwalu branży gier Digital Dragons. Jest kierownikiem laboratorium InnovationLab UJ.


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
19.10.2016, godz. 9:00-20:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

http://lsos.info/

PODZIEL SIĘ