Koordynowana opieka zdrowotna

Koordynowana opieka zdrowotna i telemedycyna w Polsce to nie tylko przekazywanie wyników badań i konsultacje lekarskie na odległość. O telemedycynie powinno się mówić jako o nowych rozwiązaniach w zakresie diagnostyki i terapii, ale także urządzeń telemedycznych, które tworzą nową jakość w medycynie. Telemedycyna przynosi korzyści zarówno pacjentom jak i lekarzom, pielęgniarkom oraz politykom zajmujących się kształtowaniem polityki zdrowotnej państwa.

Celem prezentacji jest przedstawienie możliwości wykorzystania technologii telemedycznych (aplikacje, urządzenia) w realizacji zintegrowanej opieki medycznej. Przedmiotem prezentacji będzie demonstracja rozwiązań opracowanych przez Comarch w zakresie szeroko rozumianej Zdalnej Opieki Medycznej (Koordynowana opieka zdrowotna) nad pacjentem od momentu narodzin, przez całe życie. Usługi i produkty dostarczane przez Comarch implementowane mogą być zarówno w kraju jak i zagranicą.

Zdalna opieka medyczna jest możliwością wsparcia dla zapowiadanego finansowania skoordynowanej opieki, a nie pojedynczych procedur, która doprowadzi do integracji i koordynacji w zakresie profilaktyki, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Doświadczenia krajów zachodnich pokazują, że właściwe relacje pomiędzy ogniwami systemu (POZ, AOS, lecznictwo szpitalne) oraz skuteczny model kontynuacji opieki, np. po wypisie ze Szpitala, przynoszą znaczne oszczędności dla podmiotów systemu zdrowotnego.


Poznaj prezentera:

Ewelina Woderska

Koordynowana opieka zdrowotna

konsultant ds. wdrożeń – Zdalna Opieka Medyczna, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum na kierunku Zdrowie Publiczne, ze specjalizacją Ekonomika i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia oraz Uniwersytetu Ekonomicznego na kierunku Ekonomia ze specjalizacją Ekonomia Menadżerska. Posiada doświadczenie przy tworzeniu i organizacji start-up’ów dużych podmiotów prowadzących działalność leczniczą, w pracy w szpitalach publicznych oraz w ogólnopolskich organizacjach typu non-profit. Dodatkowo jest autorką publikacji naukowych z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia. W Comarch odpowiada za konsulting i wdrożenia w zakresie Zdalnej Opieki Medycznej.

PODZIEL SIĘ