Jakość usług i produktów fundamentem Srebrnej Gospodarki

Dbałość o jakość usług i produktów fundamentem Srebrnej Gospodarki.

Dbanie o jakość produktów oraz usług senioralnych oznacza zawsze bezpieczeństwo i zadowolenie klientów, a dzisiejszy rynek srebrnej gospodarki wymaga od jego uczestników, aby był to fundament oferty dla osób starszych.
Jako pierwsi w Europie podjęliśmy się tematu wprowadzenia systemu audytu i certyfikacji produktów i usług adresowanych do osób starszych nazwanego OK SENIOR.
OK SENIOR pozwala na pozytywne wyróżnienie i pokazanie potencjału polskiego rynku usług senioralnych nie tylko wobec rodzimych uczestników, ale również za granicą, a Seniorom pomaga w dokonywaniu wyborów konsumenckich.
Na bazie opracowanego Systemu Jakości powstały kryteria mierzalności i przyznawania certyfikatu OK SENIOR w następujących obszarach:

  • Senior konsumentem dóbr i usług,
  • System zarządzania jakością w opiece długo i krótkoterminowej,
  • Asystent Seniora – szkolenia i certyfikaty dla opiekunów.

Przyznanie certyfikatu OK SENIOR dla produktu senioralnego zawsze oznacza, że jest on:

  • Bezpieczny – gwarantuje, że spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa dla osób starszych.
  • Potrzebny – odpowiada na rzeczywiste potrzeby osób starszych, chroni przed nadużyciami.
  • Zrozumiały – jest łatwy w odbiorze dla osób z ograniczonym funkcjonowaniem zmysłów (wzroku, słuchu) oraz przyjazny w użytkowaniu.
  • Przystępny – jest łatwo dostępny oraz wyróżnia się najlepszym stosunkiem jakości certyfikowanych produktów i lub usług do ich ceny.

Znak Jakości OK SENIOR to system certyfikacji personelu, dóbr i usług skierowanych do osób starszych.
Procesem certyfikacji oraz nadaniem Znaku Jakości OK SENIOR może pochwalić się podmiot, który świadczy właściwe usługi lub produkuje dobra przeznaczone dla Klienta – Seniora.
Wprowadzenie znaku OK SENIOR pozwala Seniorom i ich rodzinom na szybką identyfikację tych ofert, które zostały sprawdzone i podlegają nadzorowi.
Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi usługodawcami związanymi z rynkiem srebrnej gospodarki, dla których fundamentem działania jest zawsze jakość oraz zadowolenie Klienta-Seniora.
Otrzymanie Znaku Jakości OK SENIOR, to szansa na promowanie najlepszych rozwiązań zarówno w Polsce jak i zagranicą.


Poznaj prezentera:

Robert Murzynowski

Jakość usług i produktów fundamentem Srebrnej Gospodarki

Prezes Zarządu w Spółce Healthy Ageing, posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami m.in. IT oraz finansowanymi z EFS i EQUAL. Brał udział w międzynarodowych projektach unijnych. W projekcie realizowanym przy udziale środków EFS w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL pełnił funkcję Koordynatora Współpracy międzynarodowej. Reprezentował wówczas stronę polską w działaniach Komitetu Sterującego, który organizował prace grup roboczych w obszarach odpowiedzialności społecznej przedsiębiorców, adaptacji społecznej na rynku pracy oraz kształcenia ustawicznego dla osób powyżej 45. roku życia.

PODZIEL SIĘ