Inteligentne powierzchnie bakteriobójcze

Szybkość wzrostu rynku polimerów inteligentnych zależy od nowych, innowacyjnych rozwiązań dających tym materiałom unikalne właściwości i poszerzającym możliwości ich zastosowań.

Podążając za zapotrzebowaniem rynku, w Zakładzie Biofizyki Molekularnej i Międzyfazowej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego są opracowywane i rozwijane metody syntezy „inteligentnych” szczotek polimerowych o właściwościach termoprzełączalnych, w skład których wbudowano nanocząstki srebra, nadając im tym samym zdolności bakteriobójcze. Najbardziej interesująca z aplikacyjnego punktu widzenia jest możliwość samoczynnej, odwracalnej zmiany właściwości antybakteryjnych warstw polimerowych z nanocząsteczkami srebra pod wpływem zmiany temperatury – zdolność bakteriobójcza aktywuje się samoczynnie wraz ze wzrostem temperatury. Dodatkowo nanocząstki są trwale związane z matrycą polimerową a właściwości bakteriobójcze są realizowane tylko poprzez długotrwałe uwalnianie jonów srebra, co ma istotne znaczenie dla materiałów poddawanych długotrwałej eksploatacji w środowisku wodnym. Obecnie większość materiałów dostępnych komercyjnie uwalnia do środowiska zewnętrznego nanocząstki srebra, co prowadzi w pierwszej kolejności do jego zanieczyszczenia, a po drugie niesie potencjalne zagrożenia dla zdrowia. Antybakteryjne „inteligentne” powierzchnie polimerowe mogą zostać trwale naniesione na szkło, podłoże ceramiczne, metal lub tworzywo sztuczne w tani sposób. Co więcej, mają one zdolność do samooczyszczania, więc mogą być wykorzystywane wielokrotnie.

Zaproponowany wynalazek daje szerokie perspektywy użycia proponowanych materiałów antyseptycznych do ochrony bakteriologicznej szeregu produktów. Może on znaleźć zastosowanie w środkach opatrunkowych, wenflonach i innych materiałach medycznych, redukując ryzyko infekcji bakteryjnej. Może też być wykorzystany w opakowaniach dla żywności, w przewodach klimatyzacji oraz wszędzie tam gdzie typowym i niepożądanym zjawiskiem jest silne namnażanie się bakterii w podwyższonej temperaturze, które może zostać całkowicie wyeliminowane poprzez zastosowanie pokryć z badanych warstw.

Prezentowana technologia jest objęta ochroną patentową. Centrum Transferu Technologii CITTRU poszukuje podmiotów zainteresowanych dalszym komercyjnym wykorzystaniem opisanych materiałów, poszukuje również partnerów do współpracy B+R obejmujących przedstawioną tematykę badawczą.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w 45  Zjeździe Fizyków Polskich, który odbędzie się w dniach 13-18.09.2019 w Krakowie (www.45zfp.uj.edu.pl). Jedna z sesji dedykowana będzie  prezentacji wyników badań prowadzonych na pograniczu fizyki i biologii. Dodatkowo w trakcie Zjazdu odbędzie się sesja „Fizyka-Przemysł-Innowacje” dotycząca zastosowań badań naukowych w przemyśle oraz współpracy pomiędzy fizykami pracującymi w jednostkach naukowych z firmami działającymi w obszarze nowoczesnych technologii.


Autor: Katarzyna Małek-Ziętek – katarzyna.malek-zietek@uj.edu.pl

Katarzyna Małek-Ziętek – broker technologii, odpowiedzialna za współpracę pomiędzy zespołami naukowymi z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej a przemysłem oraz za komercjalizację innowacji powstałych na tym Wydziale.

Artykuł przygotowany w ramach projektu ProBio Małopolska

PODZIEL SIĘ