Innowacyjne urządzenie do obrazowania

Zlokalizowany w Warszawie, Instytut im. Nenckiego jest obecnie jednym z największych nieuniwersyteckich centrów badań biologicznych w Polsce. Zespoły naukowe Instytutu prowadzą badania w szeroko pojmowanych naukach biologicznych, a realizowane prace mają charakter innowacyjny i interdyscyplinarny. Oprócz prowadzonej na rzecz Instytutu innowacyjnej działalności badawczej, pracownie Instytutu prowadzą także działalność usługową wpisując się w działania na rzecz gospodarki oferując użytkownikom zewnętrznym szeroki zakres usług badawczych oraz najnowocześniejszą aparaturę badawczą wymaganą do prowadzenia wysokowyspecjalizowanych badań biologicznych. Oferujemy również szeroką gamę usług, których celem jest wprowadzenie na rynek innowacyjnych metod diagnostyki oraz nowoczesnych terapii, w tym prowadzenie badań przedklinicznych, wsparcie w opracowaniu dermokosmetyków, usług z zakresu inżynierii genetycznej i produkcji zwierząt transgenicznych. Doceniamy naszą dotychczasową współpracę z przemysłem i jesteśmy otwarci na nowe partnerstwa z podmiotami przemysłowymi z branży farmaceutycznej, kosmetycznej, biomedycznej, aby wprowadzać na rynek nowe produkty.

Innowacyjne urządzenie do obrazowania biologicznych obiektów w skali makro – propozycja współpracy Instytutu Nenckiego z biznesem.

Opracowane urządzenie umożliwia szybką i precyzyjną wizualizację 3D dużych obiektów biologicznych np. narządów w niezwykle atrakcyjny wizualnie sposób ukazujący piękno ich złożoności. To proste urządzenie pozwala na obrazowanie struktur w zastosowaniach naukowych i akademickich, jednocześnie umożliwiając ich wykorzystanie bez potrzeby korzystania w zaplecza laboratoriów np. w szkołach. Obecnie urządzenie jest w trackie procedury obejmowania ochroną patentową.

Istniejący już prototyp wymaga nadal pewnych ulepszeń, aby stać się wygodnym urządzeniem – łatwym w obsłudze dla każdego. Z tego względu szukamy Inwestora i menedżera projektu w celu rozwoju produktu obejmującego usprawnienie jego automatyki, rozwinięcie aplikacji mobilnej i wdrożenie produktu na rynek z zapewnieniem zaplecza produkcyjnego i kanałów dystrybucji. Po szczegółowe informacje dotyczące oferty współpracy dla tego projektu i innych technologii oferowanych do licencjonowania przez Instytut Nenckiego zapraszamy do naszego stoiska, lub prosimy o kontakt mailowy.


Poznaj prezentera:

Kacper Łukasiewicz

Kacper Łukasiewicz

Doktorant w Pracowni Molekularnych Podstaw Zachowania w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN. Absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (biotechnologia). Zajmuje się badaniem tworzenia i przebudowy pamięci długotrwałej oraz rolą cytoszkieletu komórkowego w tych procesach. Pierwszy autor dwóch publikacji naukowych i patentu krajowego na „Urządzenie i zespół do unieruchamiania zwierzęcia” (P.410001). Założyciel projektu edukacyjnego Oblicza neuronauki (www.neuronauka.org). Rozpoczął i współorganizuje konferencję Aspects of Neuroscience, obecnie jedną z największych konferencji neurobiologicznych w Polsce.


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
19.10.2016, godz. 9:00-20:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

http://lsos.info/

PODZIEL SIĘ