Globalizacja i cyfryzacja - Nowe wyzwania dla własności intelektualnej

Globalizacja i cyfryzacja – wyzwania XXI wieku – z perspektywy ochrony własności intelektualnej w mikroskali – nowoczesnej fabryki. Urzędy patentowe nie zawsze podążają za rozwijającą się w szybkim tempie nauką i techniką, dlatego też przedsiębiorcy stawiają pytanie, czy rozwiązania XXI wieku wykorzystywane przez sektor life science mogą liczyć za skuteczną ochronę. Wymagania jakie stawia przed nami rynek globalny powodują, że zarówno przedsiębiorcy, start-upy jak i naukowcy muszą podjąć próbę zidentyfikowania i zadbania o to, aby najwartościowsze elementy opracowywanego rozwiązania uzyskały ochronę patentową. Ponadto, istotnym zagadnieniem, w świetle wyzwań jakie stawia przed nami XXI wiek, pozostaje ocena o ochronę czego zadbać, a na co nie warto „tracić czasu”. Na drodze „od pomysłu do wdrożenia” muszą więc spotkać się nauka i biznes, po to by nowoczesna fabryka mogła w pełni chronić swoje prawa własności intelektualnej w pożądanym zakresie.


Poznaj prezentera:

Piotr Godlewski

Piotr Godlewski

Szef zespołu LifeScience kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi. Polski i Europejski rzecznik patentowy. Zatrudniony w kancelarii JWP od 2008 roku. Absolwent Międzywydziałowych Studiów Biotechnologicznych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Podyplomowego Studium Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w ochronie rozwiązań z dziedziny nauk przyrodniczych takich jak: biologia, chemia, farmacja, biotechnologia czy medycyna – bierze udział w dokonywaniu międzynarodowych zgłoszeń patentowych (EP oraz PCT), prowadzeniu postępowań dotyczących SPC oraz postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP. Ponadto przygotowuje opinie w sprawach dotyczących patentów, przeprowadza badania i prowadzi liczne szkolenia z zakresu własności intelektualnej. Aktywny członek FICPI – International Federation of Intellectual Property Attorneys.


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
19.10.2016, godz. 9:00-20:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

http://lsos.info/

PODZIEL SIĘ