Farmakognozja

Farmakognozja jest, generalnie mówiąc, nauką zajmującą się badaniem i pozyskiwaniem substancji aktywnych z roślin. Pośród bogactwa związków aktywnych wytwarzanych przez rośliny duża część znajduje swoje zastosowanie w farmakologii, dietetyce, ale także jest podstawą w tworzeniu receptur preparatów kosmetycznych.

Niektóre ekstrakty roślinne są surowcami powszechnie stosowanymi w preparatach kosmetycznych. Inne, ze względu na swoje właściwości mogą wykazywać działanie toksyczne, dlatego też nie są dopuszczone do stosowania w kosmetykach.

Wspólną cechą wszystkich ekstraktów, niezależnie od sposobu ich wytwarzania, jest fakt, że są mieszaniną wielu różnych substancji, które w formie czystej będą wykazywały zupełnie odmienne działanie.

Dlatego też niezwykle istotnym wydaje się określenie składu ilościowo – jakościowego poszczególnych substancji wchodzących w skład ekstraktu ich izolacja i określenie bezpieczeństwa stosowania każdej z nich.

Zaawansowane techniki chromatograficzne, odpowiednie analizy aparaturowe oraz testy prowadzone w warunkach in vitro na komórkach skóry ludzkiej czy sztucznych jej modelach możliwe jest szybkie, efektywne i relatywnie tanie udowodnienie aktywności biologicznej substancji pozyskiwanych z roślin.

Oferta, czyli cel prezentacji

Przedstawiony materiał będzie miał na celu przybliżenie zaawansowanych metod analitycznych stosowanych do analizy preparatów kosmetycznych zawierających ekstrakty roślinne oraz pojedyncze substancje z nich pozyskane.


O Prezentującym

Centrum Wdrożeniowo – Usługowe Wydziału Medycznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie (CWU WSIiZ). Jednostka zajmuje się opracowywaniem prototypów preparatów kosmetycznych, badaniem aktywności biologicznej preparatów i surowców kosmetycznych oraz tworzeniem dokumentacji. Centrum oferuje również usługi szkoleniowo doradcze.

Paweł Osika

Paweł Osika

Dyrektor Centrum Wdrożeniowo – Usługowego WSIiZ. Nauczyciel akademicki, pracownik naukowy specjalizujący się w bezpieczeństwie kosmetyków oraz poszukiwaniu bioaktywnych substancji roślinnych o potencjalnym zastosowaniu w preparatach kosmetycznych. Safety assessor, Certyfikowany Specjalista ds. bezpieczeństwa Kosmetyków.


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
11.10.2018, godz. 9:00-22:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

Life Science Open Space 2018