Kosmetologia

Kluczowym etapem rozwoju każdego przedsiębiorstwa, powinna być szczegółowa analiza potrzeb danego rynku, zagrożeń tam czyhających, konkurentów obecnych na danym obszarze czy wreszcie opłacalności ponoszonych inwestycji. Szereg biznesowych instrumentów może pomóc przedsiębiorcom z branży kosmetycznej odpowiedzieć na powyższe pytania. Poza sferą biznesową jednak, należy również – a może przede wszystkim – wiedzieć w jakie obszary dział B+R powinien inwestować środki, tj. na jakie badania wydawać pieniądze, aby były to środki wydane mądrze i sensownie. Opowiemy o tym na przykładzie badań patentowych.

Jednym z narzędzi służącym ewaluacji powyższych czynników i odpowiedzi na pytanie czy i gdzie warto inwestować i realizować innowacyjne pomysły, są badania patentowe. Najbardziej popularne badania i takie o których wiadomo najwięcej to badanie zdolności patentowej (wykonywane przed dokonaniem zgłoszenia) czy badanie czystości patentowej (oceniające ryzyko naruszenia praw wyłącznych osób trzecich). Posiadając jednak wiedzę na temat typów tych badań, możliwości dowolnego kształtowania zapytania i szerokiego spektrum analizy uzyskanych danych, można szybciej, łatwiej i w sposób zdecydowanie bardziej rozsądny zaplanować kolejność pracy działów B+R, inwestowania w poszczególne obszary firmy czy w końcu inwestowania na danym obszarze.

Oferta, czyli cel prezentacji

Celem prezentacji jest przedstawienie słuchaczom podstaw prawidłowego planowania i prowadzenia prac B+R w kosmetologii, z wykorzystaniem badań patentowych, tak aby nie wkraczać w prawa wyłączne osób trzecich, jak też móc zapewnić skuteczną ochronę wyników wykonanych prac, a następnie świadomie wybierać kierunki inwestowania. Korzyścią dla słuchacza jest poznanie celów badań patentowych wykonywanych, w szczególności przez rzecznika patentowego, jak też dowiedzenie się jak mogą one pomóc w rozwoju produktu.


O Prezentującym

JWP Rzecznicy Patentowi to zespół doświadczonych specjalistów w zakresie ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, który oferuje kompleksową pomoc prawną na rzecz polskich i zagranicznych Klientów od ponad 25 lat.

Piotr Godlewski

Piotr Godlewski

Wspólnik Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi, krajowy i europejski rzecznik patentowy (EQE).

Piotr Godlewski specjalizuje się w ochronie rozwiązań z dziedziny nauk przyrodniczych takich jak: biologia, chemia, farmacja, biotechnologia czy medycyna. Kwalifikowany europejski rzecznik patentowy (zdany egzamin EQE) i krajowy rzecznik patentowy. Zatrudniony w JWP Rzecznicy Patentowi od 2008 roku, w 2018 r. został wspólnikiem kancelarii, kieruje także zespołem ds. patentów biotechnologicznych i farmaceutycznych. Zajmuje się międzynarodowymi zgłoszeniami patentowymi (EP oraz PCT), prowadzi postępowania dotyczące SPC oraz postępowania sporne przed UPRP. Posiada kwalifikacje do występowania przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w sprawach dotyczących znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Prowadzi szkolenia z zakresu własności intelektualnej. Autor wielu publikacji dotyczących zagadnień patentowania i innowacyjności.


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
11.10.2018, godz. 9:00-22:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

Life Science Open Space 2018