CO2Shoe - narzędzie do obliczania śladu węglowego obuwia

Głównym celem projektu CO2Shoe (2013-17) jest opracowanie narzędzia do obliczania śladu węglowego w sektorze obuwniczym, które pozwoli na pomiar emisji gazów cieplarnianych (GHG) produkowanych przez każdą parę butów. Projekt obejmuje cztery państwa członkowskie UE: Hiszpanię, Włochy, Portugalię i Polskę i będzie następnie rozszerzony na resztę obszaru europejskiego. Końcowym celem projektu jest dostarczenie firmom obuwniczym narzędzia, które pozwoli im zidentyfikować najbardziej istotne aspekty produkcji, które mogą obniżyć emisję gazów cieplarnianych.

Prezentacja jest pomyślana jako promocja narzędzia do obliczania śladu węglowego zaprojektowanego specjalnie dla sektora obuwniczego na terenie Europy i jest adresowana do firm produkujących obuwie i elementy obuwia.
Narzędzie do obliczania śladu węglowego dla obuwia umożliwia producentom obuwia określenie ilości emisji GHG, wyrażonej w jednostkach równoważnych CO2.
Narzędzie pozwala na identyfikację rozwiązań służących zmniejszeniu emisji GHG, które mogą być zastosowane w przemyśle obuwniczym.
Projekt pomaga we wdrożeniu Eco-wzornictwa w produkcji jako metody poprawy produktu z punktu widzenia ekologii od pierwszego etapu produkcji.
Projekt przyczynia się do zwiększenie troski odnośnie wpływu na środowisko w zakresie udziału w procesie globalnego ocieplenia, pochodzącego z procesów produkcyjnych w firmach sektora obuwniczego.
Korzyścią ze stosowania kalkulatora śladu węglowego jest zmniejszenie emisji GHG uwalnianych do atmosfery (ślad węglowy) w firmach uczestniczących w projekcie i tym samym poprawa stanu środowiska naturalnego. Nie ma przeszkód, by inne firmy z obszaru UE korzystały z opracowanego narzędzia CO2.


Poznaj prezentera:

Piotr Olszewski

CO2Shoe - narzędzie do obliczania śladu węglowego obuwia

PODZIEL SIĘ