Biobanki

Biobanki stały się jednym z nieodłącznych elementów nauki XXI wieku. Postrzegane są one co raz częściej jako kompleksowa usługa integrująca w sobie wiele funkcji. Wymaga to stworzenia systemu pozwalającego jednocześnie na kontrolę nad zbieraniem, przetwarzaniem, przechowywaniem i analizą próbek. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest SoftBiobank firmy SoftSystem, stworzony we współpracy z naukowcami Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Każdy biobank czy projekt badawczy cechuje się specyficznym zapotrzebowaniem w zakresie zbierania materiału. Bankowane mogą być materiały do wieloletnich badań, jak również próbki analizowane na bieżąco. Ponadto zróżnicowane są procedury operacyjne i cykle pracy w poszczególnych laboratoriach. Dlatego tak ważną cechą SoftBiobanku jest jego wysoka konfigurowalność w zależności od potrzeb klienta.

Możliwość dodawania definiowanych przez użytkownika, spersonalizowanych pól (UDF,User Defined Fileds) na poziomie konkretnego projektu ułatwia zarządzanie badaniami i analizę zgromadzonych danych. Co więcej pola te mogą być w dowolnym momencie edytowane bądź blokowane.

W związku z tym, że większość naukowców pracuje z danymi w formacie Excela, SoftBiobank posiada rozbudowaną opcję zarządzania projektami i tworzenia na ich poziome zaawansowanych formularzy z możliwością eksportu danych do plików Excel, jak również opcją importu np. wyników badań dla próbek zgromadzonych już w biobanku.

Dzięki tworzeniu zaawansowanych reguł, obiekt badawczy zakwalifikowany do konkretnego projektu może mieć automatycznie przypisane rodzaje pobieranych próbek oraz sposób ich rozlewania i miejsce, w którym mają być przechowywane.

Kluczową dla nas i naszych klientów kwestią jest zachowanie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa przechowywanych danych. SoftBiobank pozwala na definiowanie poziomu dostępu do danych wrażliwych, dla każdego użytkownika w zależności od przypisanej mu w systemie roli. System dostarcza mechanizmy ochrony danych osobowych pozwalające spełnić wymogi stawiane przez RODO. Możliwe jest tworzenie wirtualnych konsorcjów zapewniających jednoczesny dostęp do bankowanych próbek wielu użytkownikom ze ścisłym określeniem ich poziomu dostępu.

Interesująca i nowatorską funkcją jest możliwość geolokalizacji gromadzonych próbek, co ma szczególne zastosowanie w badaniach środowiskowych i epidemiologicznych. Jest ona obecnie wykorzystywana przez Wydział Rolnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego w pracach badawczych prowadzonych nad okrzemkami. Z proponowanego przez nas systemu korzystają ponadto laboratoria biologi molekularnej oraz biotochnologii.

Niewątpliwą zaletą SoftBiobanku jest jego działanie w chmurze oraz zastosowany nowoczesny design, co nie tylko usprawnia pracę laboratorium, ale i nie wymaga od instytucji posiadania zaawansowanej infrastruktury informatycznej. Można zdecydowanie powiedzieć, że nasza oferta to usługa wspierająca proces biobankowania na wielu etapach, od kolekcjonowania próbek, ewidencjonowania i opisywania, nadzoru nad ich lokalizowaniem w repozytorium, aż do prac badawczych związanych z przetwarzaniem zebranych danych. Ważnym elementem tej usługi jest wsparcie w zakresie integracji danych zbieranych w trakcie prowadzenia projektu badawczego, tak aby zespół mógł zająć się meritum badań, nie martwiąc się o część informatyczną całego projektu.

Oferta, czyli cel prezentacji

Zachęcamy do współpracy jednostki realizujące badania naukowe oraz laboratoria komercyjne, które w zakresie swojej działalności kolekcjonują materiał biologiczny. Naszym celem jest przedstawienie innowacyjnej usługi polegającej na kompleksowym wsparciu procesu biobankowania. Począwszy od pomocy w projektowaniu infrastruktury informatycznej, przez gromadzenie wyników eksperymentów, integrowanie heterogenicznych zbiorów danych, po końcową analizę i opracowanie wyników. Działania są realizowane za pomocą autorskiego, innowacyjnego rozwiązania informatycznego SoftBiobank oraz grupy doświadczonych specjalistów. Mamy również nadzieję na nawiązanie współpracy partnerskiej przy dalszym rozwoju proponowanych przez nas rozwiązań.


O Prezentującym

SoftSystem jest jedną z wiodących firm na rynku europejskim zajmującą się tworzeniem i obsługą laboratoryjnych systemów informatycznych oraz usług integracyjnych dla placówek medycznych działających głównie na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady. Założona w 1990 roku firma dynamicznie się rozwija i zdobywa doskonałą reputację jako ceniony pracodawca oraz niezawodny dostawca oprogramowania.
Kadra 600 specjalistów z Rzeszowa rozwija oprogramowanie, które jest używane przez najbardziej renomowane jednostki na świecie.

Michał Madera

Michał Madera

Dyrektor Działu Badań i Rozwoju firmy SoftSystem Sp. z o.o.

 
 
 
 
 
 


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
11.10.2018, godz. 9:00-22:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

Life Science Open Space 2018