Bioaktywna żywność - żywność przyszłości

Spółka Vianat jest start-upem. Aby wdrożyć do produkcji nowe produkty będące rezultatem projektu badawczego konsorcjum „Bioaktywna żywność” pod kierunkiem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu spółka buduje innowacyjną maszynę do produkcji soków warzywno-owocowych o dużym pozaodżywczym wpływie na zdrowie konsumentów. Spółka korzysta z wyników badań żywieniowo-klinicznych nabytych w ramach umowy licencyjnej z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.

Projekt swym zakresem obejmuje Małopolskę i województwa sąsiednie. Zakończenie budowy maszyny przewidziano na grudzień 2017 r. Obecnie Vianat posiada prototyp produktu prozdrowotnego i zamierza go przedstawić do testowania uczestnikom LSOS 2017.

Oczekiwaniem start-upu Vianat jest uzyskanie opinii konsumentów nt. prototypowego produktu żywności prozdrowotnej (sok warzywno-owocowy) w zakresie walorów sensorycznych ale i pozaodżywczych posiadających udokumentowany wpływ na zdrowie.

Uczestnicy LSOS mogliby również udzielić odpowiedzi w kwestiach preferencji cenowych produktu, najdogodniejszego opakowania, sposobu dostawy.

Produkt (sok warzywno-owocowy) przedstawiany na stoisku DEMO oferuje wieloaspektowe korzyści dla konsumentów, wynikające głównie ze składu i technologii przetwórczej. Jest unikalnym produktem adresowanym do ludzi aktywnych sportowo.


Poznaj prezentera:

Arkadiusz Trefon

Arkadiusz Trefon


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
19.10.2016, godz. 9:00-20:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

http://lsos.info/

PODZIEL SIĘ