AudioMovie

Jak wiele jest osób w Polsce, które nie chodzą do kina ponieważ nie nadążają czytać napisów? Czy dozwolone jest ograniczanie dostępu do kultury ludziom starszym? A osoby z niepełnosprawnością wzroku? Czy są skazane na korzystanie ze sztuki tylko w wyznaczonym miejscu i czasie lub całkowite jej pozbawianie? Absolutnie nie mogą być w żaden sposób ograniczane Ich prawa do korzystania z różnych form czerpania przyjemności z kultury, a poprzez aplikację AudioMovie otwierają się drzwi do tego świata. To produkt multimedialny i innowacyjny na skalę światową. Umożliwia odtwarzanie na smartfonach alternatywnych ścieżek lektorskich w kinie lub telewizji. Pozwala cieszyć się filmem osobom z niepełnosprawnością wzroku, seniorom lub dyslektykom. Podczas seansu mogą oni słuchać audio-deskrypcji, wersji lektorskiej lub audio-napisów.

Najbardziej ekscytujące w tym rozwiązaniu jest to, że daje możliwość współuczestniczenia i współprzeżywania – RAZEM – niezależnie od (nie)pełnosprawności, (nie)znajomości języka czy wieku. AudioMovie burzy mury między różnymi grupami społecznymi i sprawia, że kino jest dostępne dla wszystkich.

AudioMovie wychodzi również naprzeciw dystrybutorom i właścicielom kin. W tej chwili sytuacja w Polsce z dostępnością kina dla osób z dysfunkcją wzroku nadal nie jest zadowalająca. Głównie ze względu na brak właściwej infrastruktury w kinach. Pomimo tego, że dystrybutorzy zapewniają audio-deskrypcję, kina bardzo często nie posiadają słuchawek, dzięki którym osoby z dysfunkcją wzroku mogłyby z niej korzystać. Koszt zestawów słuchawkowych jest bardzo wysoki. Aktualnie, aby pokazać film z audio-deskrypcją zgodnie ze standardami światowymi, czyli dającymi możliwość osobom z dysfunkcją wzroku uczestniczyć w ogólnodostępnym seansie w ramię w ramię z osobami widzącymi, trzeba zapewnić jej użytkownikom słuchawki na podczerwień. Wynajęcie sprzętu to koszt około 350 zł netto dziennie, co oznacza niski próg rentowności dla kina. Z tego powodu duże sieci kin, które są w stanie ponieść taki wydatek oferują filmy z audio-deskrypcją wyłącznie przez określony czas. A kina „małe” czy zlokalizowane w mniejszych miejscowościach nie mają możliwości ponieść takich kosztów, co wiąże się z brakiem dostępu do audio-deskrypcji, a to z kolei wpływa na jeszcze większe wykluczenie i ograniczenie dostępu do kultury w mniejszych miejscowościach oraz mniejszą konkurencyjność kin.

Dr Anna Jankowska z Katedry do Badań nad Przekładem i Komunikacją Między-kulturową Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i jednocześnie prezes Fundacji Siódmy Zmysł wraz z zespołem ekspertów pozyskała niemal 1 mln zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na likwidowanie barier dla osób z niepełnosprawnością wzroku i podnoszących ich jakość życia. W wyniku ich prac ostatecznie powstała aplikacja, dzięki której każdy może mieć przy sobie własne urządzenie audio-deskrypcyjne. Wystarczy własny smartfon z systemem iOS lub Android i własne słuchawki. Głównym zadaniem aplikacji jest zsynchronizowanie tego, co słychać w słuchawkach, z obrazem w kinie.

Projekt AudioMovie zajął trzecie miejsce w prestiżowym konkursie UPC Digital Imagination Challenge oraz został wyróżniony przez Stowarzyszenie Integracja w konkursie „Aplikacja bez barier”.

Aplikacja AudioMovie jest prostym i skutecznym narzędziem do otwierania okna na świat seniorom, dyslektykom oraz osobom z niepełnosprawnością wzroku.

Partnerzy projektu: Fundacja Siódmy Zmysł, Instytut Technik Innowacyjnych, Uniwersytet Jagielloński, Fundacja Na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji „Katarynka”, Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o oraz Kino Pod Baranami. Projekt został zrealizowany w ramach programu Innowacje Społeczne finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.


Autor: Marcin Kącki – marcin.kacki@uj.edu.pl

Marcin Kącki – ekonomista, broker technologii, odpowiedzialna za współpracę i komercjalizację innowacji powstałych na Wydziałach Humanistyczno-Społecznych.

Artykuł przygotowany w ramach projektu ProBio Małopolska

PODZIEL SIĘ