Innowacyjny szpital

Strona główna Innowacyjny szpital

NanoAddVenture – czyli jak minimalizować ryzyko zakażeń szpitalnych

NanoAddVenture – czyli jak minimalizować ryzyko zakażeń szpitalnych

W sesji Open Innovation: Proponowany Projekt dotyczy antybakteryjnych pokryć NanoAdd, których zadaniem jest zminimalizowanie ryzyka infekcji szpitalnych. Z danych Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób w samej tylko Europie rocznie odnotowuje się ponad 4 mln zakażeń odszpitalnych. Wynikiem tych zakażeń jest przedłużenie czasu hospitalizacji oraz zwiększenie kosztów leczenia, a w skrajnych przypadkach śmierć pacjenta. Istotą projektu jest, chroniona PCT, metoda tworzenia cienkiej warstwy z nanocząstek złota na szerokim spektrum różnych powierzchni. Końcowy produkt zmodyfikowany pokryciem NanoAdd zyskuje właściwości antybakteryjne, będąc przy tym nie toksyczny względem komórek ludzkich. Ponadto nasze badania dowiodły, że bakterie giną w kontakcie ze zmodyfikowaną powierzchnią, a nie na skutek uwalniania z pokrycia jakichkolwiek substancji toksycznych. Dzięki temu zmniejszone jest ryzyko rozwoju lekooporności. Dzięki tym zaletom przewiduje się ogromny potencjał pokryć NanoAdd na światowym rynku zastosowań biomedycznych (np. pokrywanie powierzchni urządzeń medycznych t.j. implanty, stenty, cewniki), ale także w przemyśle opakowanionym, farmaceutycznym, czy kosmetycznym. Przewidywany okres wprowadzenia NanoAdd na rynek to 3-5 lat. Korzyści dla potencjalnego licencjobiorcy pośrednio wynikają z faktu, że jego docelowy klient –szpital -ponosi obecnie olbrzymie koszty związane z infekcjami po zabiegowymi. Przykładowo dodatkowy koszt wynikający z pojedynczego przypadku zakażenia w USA wynosi od 34,000 do 56,000 USD. Gwarancja obniżenia ryzyka wystąpienia infekcji, będzie czynnikiem decydującym o cenie produktu z pokryciem NanoAdd.

Z uwagi na to, że dla rozwiązania będącego przedmiotem niniejszego Projektu dostępnych jest wiele rynków zbytu, jego komercjalizacja przewidziana jest na zasadach licencjonowania metody, na potrzeby produkcji własnej, konkretnych firm (licencjobiorców). Ze względu na to, iż najlepiej potencjał nowego rozwiązania może być wykorzystany w branży biomedycznej, obecnie poszukujemy firm produkujących urządzenia medyczne, które były by zainteresowane wdrożeniem naszego rozwiązania do swoich produktów. Chęć współpracy przy pracach wdrożeniowych deklarują zarówno twórcy rozwiązania jak i dyrekcja IChF. Dysponujemy niezbędnym know-how i infrastrukturą badawczą, dzięki czemu możliwe będzie kompleksowe przeprowadzenie wymaganych badań i analiz dla przyszłego licencjobiorcy, w celu ułatwienia mu jak najszybszego wejścia na rynek z gotowym produktem.

Poznaj prezenterkę:

Katarzyna Wybrańska jest zatrudniona w Instytucie Chemii Fizycznej PAN na stanowisku Adiunkta. Tytuł Doktora Nauk Chemicznych uzyskała na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 2010 roku. Aktualnie zajmuje się rozwojem własnego wynalazku i poszukuje najlepszych ścieżek do jego komercjalizacji. Technologia, którą opracowała dotyczy tworzenia antybakteryjnych pokryć, które są nietoksyczne dla komórek ludzkich, dzięki czemu mogą znaleźć zastosowanie głównie na rynku medycznym, biomedycznych, farmaceutycznym, kosmetycznym, czy opakowaniowym.

E: k.z.wybranska<at> gmail.com

Monitor CR – oprogramowanie wspierające badania kliniczne

Monitor CR

Monitor CR rozwija i wdraża oprogramowanie wspierające prowadzenie i monitorowanie badań klinicznych. W dobie informatyzacji służby zdrowia coraz więcej placówek medycznych, szpitali prowadzi dokumentację medyczną w postaci elektronicznej. Jest to jednocześnie szansa, jak i spore wyzwanie dla wszystkich interesariuszy korzystających z dokumentacji medycznej. W badaniach klinicznych dokumentacja medyczna (historia choroby) pacjentów uczestniczących w badaniach jest dokumentacją źródłową, która podlega obowiązkowemu monitoringowi. Obecnie w celu spełnienia obowiązku monitoringu sponsor badania klinicznego wysyła do każdej placówki medycznej realizującej badanie swoich przedstawicieli, tzw. monitorów. Jeśli dokumentacja medyczna w placówce jest prowadzona w postaci elektronicznej, to najczęściej jest drukowana i w formie wydruku przedstawiana monitorowi. Wizyty monitorujące generują znaczące koszty – w całym badaniu klinicznym koszt monitoringu to 20 – 40% całościowego kosztu.

Monitor CR – innowacyjna firma z branży e-health – opracował rozwiązanie eSource Viewer. Jest to aplikacja, która po zintegrowaniu z systemem informatycznym placówki medycznej, umożliwia ZDALNY wgląd w zanonimizowaną dokumentację medyczną uczestników badań klinicznych przy zachowaniu wszelkich standardów bezpieczeństwa i dobrej praktyki badań klinicznych (GCP). Dzięki aplikacji eSource Viewer możliwe jest wyeliminowanie części bezpośrednich (osobistych) wizyt monitorujących w ośrodku badawczym, a tym samym zaoszczędzenie czasu i kosztów.
Ponadto, w odpowiedzi na potrzeby placówek medycznych, które realizują badania kliniczne – przede wszystkim dużych szpitali klinicznych – opracowaliśmy aplikację eSource Manager. Aplikacja ta umożliwia zarządzanie procesem badań klinicznych w ośrodku od momentu negocjacji umowy ze sponsorem, poprzez włączanie i monitorowanie pacjentów w badaniu, po rozliczenia ze sponsorem i archiwizację dokumentacji.

Opracowaliśmy także trzecią aplikację, uzupełniającą nasz system wsparcia badań klinicznych – eSource Recruiter, która ma zastosowanie w procesie feasibility badania klinicznego – pozwala na wyszukiwanie ośrodków, badaczy i pacjentów do badań klinicznych.

Monitor CR pozyskał pierwszą rundę inwestycji w wysokości 1 mln zł. Dzięki tej inwestycji stworzyliśmy 3 aplikacje (eSource Manager, eSource Viewer i eSource Recruiter), wykonaliśmy wdrożenia pilotażowe i pozyskaliśmy partnerów, z którymi przeprowadziliśmy testy na rzeczywistych danych. Obecnie poszukujemy drugiej rundy inwestycji, która pozwoli nam na skalowanie projektu na całą Europę.


Poznaj prezentera:

Martyna Przewoźnik

Martyna Przewoźnik

CEO spółki Monitor CR odpowiedzialna za zarządzenie operacyjne, a także kreowanie, wdrażanie i kontrolowanie strategii spółki. Do jej zadań należy również reprezentowanie spółek i działalność sprzedażowa, sprawozdawczość, raportowanie inwestorom, nadzorowanie bieżącej działalności i pracowników oraz kwestie operacyjne. Posiada długoletnie doświadczenie w branży badań marketingowych i społecznych oraz analiz rynkowych, w tym w zakresie komercjalizacji innowacyjnych projektów oraz pozyskiwania inwestycji.

Współpraca z LSOS

Chcesz zdobyć nowe kontakty? Zostań Partnerem – Sponsorem LSOS

Oferta biznesowa dla Sponsorów - Partnerów LSOS skierowana jest do firm, instytucji i osób, których cele działania - zarówno komercyjnego, jak i niekomercyjnego - wpisują...