Zastosowanie bakteriofagów do celów terapeutycznych

Profil branżowy spółki jest skoncentrowany na farmacji i biotechnologii – przyszłościowym, proinnowacyjnym sektorze wysokich technologii. W ramach prowadzonej działalności, Spółka realizuje prace badawcze obejmujące badania o charakterze podstawowym, aplikacyjnym oraz prace rozwojowe zmierzające do opracowania technologii wytwarzania produktów fagowych na skalę przemysłową.
Firma Biophage Pharma S.A. od 2012 roku realizuje projektu związane z poszukiwaniem litycznych bakteriofagów, które można wykorzystać w terapii zakażeń, wywołanych przez lekooporne patogeny. Zakażenia wywołane przez oporne na antybiotyki szczepy bakteryjne stanowią duże wyzwanie dla współczesnej medycyny. Stanowią one problem nie tylko w lecznictwie zamkniętym, ale także wśród populacji generalnej.

Celem Spółki jest stworzenie banku bakteriofagów, skierowanych przeciwko wielu gatunkom bakterii (zarówno Gram-ujemnych, jak i Gram-dodatnich). Bankowanie dokładnie scharakteryzowanych fagów, wraz ze szczepami-gospodarzami umożliwi ich późniejsze szybkie wykorzystanie w przypadku konieczności zastosowania do terapii zakażeń. Takie podejście umożliwia wytworzenie produktu leczniczego „na żądanie”, lub w sytuacji, kiedy globalne trendy oporności szczepów bakteryjnych ulegną zmianie. Przewaga fagów nad antybiotykami dotyczy głównie oddziaływania na mikrobiotę. Fagi nie eliminują flory fizjologicznej leczonego pacjenta. Działając w sposób selektywny, nie zaburzają stanu równowagi w organizmie pacjenta, co mogłoby prowadzić do rozwoju wtórnych zakażeń, jak jest w przypadku antybiotyków.

Firma poszukuje studentów lub młodych absolwentów, zainteresowanych odbyciem praktyk lub staży. Oferujemy pracę w miłej atmosferze, naukę podstawowych technik laboratoryjnych oraz szkolenia. Czekamy na ludzi zdolnych, ambitnych. Dla najlepszych oferujemy zatrudnienie.


Poznaj prezentera:

Monika Pobiega

PODZIEL SIĘ