Wykorzystanie potencjału bakteryjnych polimerów

Projekt zakłada wykorzystanie potencjału bakteryjnych polimerów, polihydroksyalkanianów (PHA), w celu wytwarzania nowych leków. Podczas prac zostają opracowywane technologie biokatalitycznej modyfikacji PHA różnymi typami leków. Równolegle wykorzystujemy enzymy do produkcji nowych typów leków opartych na monomerach PHA i cząsteczkach cukrów. Projekt realizowany jest w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie od lutego 2016 roku i potrwa przez kolejne 3 lata.

Poszukujemy chętnych studentów do udziału w projekcie. Zapraszamy do wykonania prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich czy doktoranckich w naszym laboratorium (możliwe stypendium po zdaniu egzaminu wstępnego).


Poznaj prezentera:

Maciej Guzik

Wykorzystanie potencjału bakteryjnych polimerów

 
 
 
 
 
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni
im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk,
Niezapominajek 8,
30-239 Kraków, Polska

PODZIEL SIĘ