Trenerzy Nauki

Społeczność trenerów nauki rozwija się w Polsce od marca 2017 r., czyli od momentu zorganizowania pierwszej edycji kursu certyfikującego. Członkami grupy są naukowcy, którzy potrafią przekazywać wiedzę i rozwijać umiejętności specjalistyczne za pomocą metodyki trenerskiej. Grupa absolwentów Kursu Trenerów Nauki liczy obecnie 50 osób i składa się z pracowników naukowych aktywnych na kilkunastu uczelniach oraz w kilku instytucjach i firmach w kraju. Stanowią oni alternatywę i w pełni profesjonalne uzupełnienie dla funkcjonujących od dawna trenerów biznesu. Stosują zbliżoną metodykę podstawową, rozszerzają ją jednak o narzędzia rozwojowe dla pracowników wysoko wykwalifikowanych. Społeczność dynamicznie rozwija się i rozszerza zakres działań uczestnicząc w projektach badawczych oraz dydaktycznych o charakterze wolontaryjnym, grantowym i pozagrantowym.

Oferta, czyli cel prezentacji

Celem prezentacji jest pokazanie potencjału grupy oraz możliwości współpracy z jej członkami, z uzyskaniem wymiernych korzyści zarówno dla partnerów, jak i bezpośrednich beneficjentów działań. Podczas wystąpienia, a także w czasie rozmów wchodzących w skład panelu, przytoczone zostaną przykłady projektów, zastosowanych metod oraz rezultaty osiągnięte przez trenerów nauki aktywnych w różnych sektorach rynku i dziedzinach nauki. Prelekcja obejmie nie tylko działania komercyjne, ale także popularnonaukowe, upowszechniające i wolontaryjne grupy. Ponadto, uczestnicy LSOS zostaną zaproszeni do przedstawienia swoich sugestii i pomysłów na rozwijanie społeczności trenerów nauki na terenie kraju.

Dotychczasowe działania społeczności mają charakter:

  1. informacyjny (prowadzenie strony trenernauki.pl; prowadzenie fan page na Facebook’u i forum dyskusyjnego na LinkedIn; edytowanie Informatora Trenera Nauki (w wersji elektronicznej)
  2. szkoleniowy, w tym certyfikacyjny (Kurs Trenerów Nauki), skierowany do kadry naukowej oraz do innych grup beneficjentów
  3. popularyzacyjny (prowadzenie rubryk w czasopismach dla kadry naukowej; publikacje książkowe w przygotowaniu)
  4. projektowy (uczestnictwo w projektach grantowych i pozagrantowych organizowanych przez instytucje publiczne i NGO)
  5. rozwojowy (opracowywanie nowych metod i narzędzi trenerskich kierowanych do naukowców)

Umiejętności trenerów nauki :

  • prowadzenie szkoleń z zastosowaniem różnorodnych metod dydaktyki aktywnej
  • przekazywanie swojej wiedzy specjalistycznej zarówno na uczelni, jak i w przedsiębiorstwie
  • opracowywanie autorskich programów szkoleniowych
  • stosowanie własnych zestawów ćwiczeń dla studentów, naukowców lub współpracowników z sektora prywatnego

O Prezentującym

Justyna Małkuch-Świtalska

Justyna Małkuch-Świtalska

 
 
 
 


Zapraszamy do wysłuchania całej prezentacji podczas tegorocznej edycji
Life Science Open Space.
Kiedy?
11.10.2018, godz. 9:00-22:00
Gdzie?
ICE Centrum Kongresowe | ul. Marii Konopnickiej 17 | Kraków

Life Science Open Space 2018

PODZIEL SIĘ